Domů / Plzeňský rozhled / V Plzeňském kraji k 30. září 2023 žilo celkem 611 181 obyvatel

V Plzeňském kraji k 30. září 2023 žilo celkem 611 181 obyvatel

Počet obyvatel v kraji od počátku roku 2023 vzrostl celkem o 5 793 osob, a to díky kladnému saldu stěhování. Meziročně se snížil počet sňatků, živě narozených, zemřelých a přistěhovalých, zvýšil se naopak počet rozvodů a vystěhovalých.

Foto Pixabay

Od roku 2022 jsou do celkového počtu obyvatel zahrnuty i osoby, kterým byla udělená dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. září 2023 celkem 611 181 obyvatel, za devět měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 5 793 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými (o 6 595 osob). Tento trend můžeme sledovat v regionu již třináctým rokem. V kraji došlo k nárůstu počtu obyvatel celkem ve všech jeho okresech. Nejvíce obyvatel přibylo v okrese Plzeň-město (3 038 osob), výrazný přírůstek obyvatel byl zaznamenán i na Tachovsku (933 osob). Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených v kraji i ve všech jeho okresech.

V kraji se za 1. až 3. čtvrtletí 2023 živě narodilo 3 673 dětí, což je o 554 dětí méně než za stejné období předchozího roku. Narodilo se zde více chlapců než děvčat. Holčičky převažovaly nad chlapci jen v okrese Plzeň-jih (o 54). Prvorozené děti tvořily 46,8 % všech živě narozených dětí, druhorozené 39,5 % a 504 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 1 797 dětí, tedy 48,9 % živě narozených. Nejvyššího podílu dětí narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (55,6 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (46,4 %).

Do Plzeňského kraje se za devět měsíců od počátku roku 2023 přistěhovalo 15 470 osob, což bylo o 13 006 osob méně než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 5 318 osob a 10 152 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 8 875 osob (meziročně o 5 347 více), z toho 59,5 % do ostatních krajů ČR a 40,5 % do zahraničí. Opět je třeba zmínit, že do počtu obyvatel jsou zahrnuty osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …