Domů / Plzeňský rozhled / V Sušici to vře, praví se ve zprávě občanské iniciativy

V Sušici to vře, praví se ve zprávě občanské iniciativy

Včerejší setkání na podporu bývalých jednatelů a personálu Sušické nemocnice navštívilo několik set občanů a další stovky lidí sledovali akci online. V nejistotě není jen personál nemocnice, ale i aktuální pacienti a lidé, kteří čekají na operativu. Občany zajímá dostupnost lékařské péče.

„Zdraví je univerzální hodnota, kterou je třeba chránit a musíme za ní bojovat,“ řekl v úvodu Lukáš Potužák, mluvčí této občanské iniciativy. „Chtěli bychom voleným zástupcům města vzkázat, že je sledujeme a že očekáváme rychlou nápravu a stabilizaci situace.“

Téměř dva tisíce lidí podepsalo za pouhých čtrnáct dnů petici proti odvolání jednatelů Václava Rady a Pavla Haise. Ve srovnání s peticí za záchranu sušické nemocnice z roku 2017, která měla za dva měsíce přes pět a půl tisíc posbíraných podpisů, stojí za jednateli ještě větší početní síla.

Václav Rada, odvolaný jednatel nemocnice k současné situaci dodal: “ Jak já, tak Pavel celý život pracujeme v komerční sféře a několik firem jsme založili. Nejsme blázni, abychom si mysleli, že vysokými sumami lze sušickou nemocnici financovat dlouhodobě. Jako první jsme vyhledali nemocnice podobné velikosti a zjistili jsme, že takové nemocnice mohou poskytovat plnohodnotnou péči. Jsou schopné být na nule, nebo se pohybovat v dotaci v řádech milionu korun. Z Modravy do Klatov je v zimě dojezdová vzdálenost klidně i dvě hodiny. Nemluvě o tom, že podle našich zpráv je nemocnice v Klatovech zahlcená lidmi a není v jejích možnostech zvládnout ošetřit všechny tyto pacienty.“

Nejen radní a jednatelé rozhodují o dalším směřování Sušické nemocnice, je to i dozorčí rada.

„V roce 2015 byla městská dotace na provoz nemocnice jeden milión dvě stě tisíc korun. Neboli půl procenta městského rozpočtu. Za dobrého a efektivního vedení se může nemocnice dostat do červené nuly. To jsou zároveň drobné v rozpočtu kraje. Zastupitelé města by měli dojednat, aby město nemuselo na provoz nemocnice doplácet. Unáhlený a nedomyšlený návrh dozorčí rady na odvolání jednatelů z mé strany nebyl veden za cílem rozkolísat stabilitu nemocnice. Vždy jsem zastával stanovisko, aby nemocnice zůstala městu, ale měla by organizačně působit v rámci sítě krajských nemocnic. Spádovost nemocnice během rekreačních období je minimálně osmdesát tisíc lidí,“ řekl na setkání člen dozorčí rady Vladimír Říha.

„Nemocnici jsme začali budovat v přátelském duchu, na lidech, kteří chtějí chodit do práce s radostí. V okamžiku, kdy tito lidé z různých míst republiky tráví až dvacet osm dní v měsíci bez rodin a spí na ubytovně, tak je tu nedokážeme držet pro další vedení, které nemá jejich důvěru. Jedno oddělení po druhém se začne díky tomu zavírat. Zavře se chirurgie, JIP a ani lékaři z interny s novou vizí nejsou ztotožnění. Bez CT nemocnice přejde do denního režimu, kdy se neuživí laboratoř ani radiodiagnostika,“ dodal Václav Rada.

K aktuálnímu stavu a rozhodnutí kolektivu chirurgického, interního a JIP oddělení, podat výpověď, se vyjádřil zdravotní ředitel nemocnice Ondřej Krajník.

„Chirurgie byla dva roky zamčená. Chirurgické oddělní má měsíční výnosy milión osm set tisíc korun. Ambulance sedm set tisíc korun a má to stále stoupající tendenci. Zdůvodňování současné situace posledních čtrnácti dní je úsměvné a zároveň k pláči. Na oddělení nastoupilo nově patnáct lidí, kteří se spojili s lidmi, kteří tu již pracovali a nemocnice se rozjela. Ztráta za jarní období pandemie přijde nemocnici od státu, dorazí i platby od pojišťoven, se kterými má skvělé smlouvy. Václav Rada a Pavel Hais byli v nemocnici od rána do večera, až do 14. září, kdy přišlo šest pánů v saku, vyměnili zámky, a po třech minutách tohoto bezdůvodného šílenství si mě zavolal nový ředitel  Bc. Vlček, který mi sdělil, že absolutně nemáme počítat s CT. Určitě to nebylo sdělení, které by mělo stabilizovat personál nemocnice. Nemáme jinou možnost, jak situaci napravit než dostat radní do stavu, kdy musí jednat. Jsem chirurg, kolegové jsou anesteziologové a internisté – to jsou všechno akutní oddělení, na kterých bychom zde práci nenašli a stejně bychom do dvou měsíců odešli. To, co rozhodli radní 14. září, je tragédie  a  že to bude znamenat konec akutní péče, je nezpochybnitelné. Z mého pohledu se tím zavírá i celá nemocnice. Odpovědnost, kterou tímto na sebe konkrétní radní vzali, pocítí za dvacet let. Zavírejme mafiány, ale nezavírejme české nemocnice,“ zakončil svůj názor Ondřej Krajník.

„V pondělí se bude rozhodovat o dalším osudu Sušické nemocnice. 5. 10. zasedá rada města, která hlasy   starosty Mottla (ODS), paní Švelchové (ODS), pana Javorského (ANO) a místostarosty Jelínka (ANO) rozhodla o odvolání jednatelů a destabilizaci personálu a zdravotní péče na Sušicku. Nejsme občany druhé kategorie, jsme občané Plzeňského kraje a největšího okresu v České republice a žádáme politiky o stejnou péči a pozornost jako jinde,“ reagovala Sarah Huikari z organizačního týmu setkání na podporu Sušické nemocnice a bývalých jednatelů.

 

 

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Manželé Miroslav a Ivana Zetkovi mají rádi strojařinu a jeden druhého

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. …