Domů / Plzeňský rozhled / V Techmanii vysadili nové duby a javory, podpořili místní biodiverzitu

V Techmanii vysadili nové duby a javory, podpořili místní biodiverzitu

Rozšířit stávající výsadbu stromů v areálu a osadit v něm další oblasti, které momentálně postrádají zeleň, se stalo hlavním cílem projektu  Techmania Science Center v Plzni. Ten obnášel usazení 23 vzrostlých stromů do země (11x javor mléč a 12x dub letní). Ty již v současné době zakořeňují na plochách v areálu společnosti. Na realizaci výsadby přispěla Nadace ČEZ částkou 150 000 korun v rámci grantu Stromy. Rozšířená výsadba stromů pomůže snížit prašnost a vylepší mikroklima v areálu, čímž se vytvoří i životaschopný a udržitelný ekosystém.  

„Stromy budou absorbovat oxid uhličitý a další škodlivé látky, čímž přispějí ke zlepšení kvality ovzduší. Zároveň budou zachytávat srážkovou vodu a nebude docházet k vysušování oblasti. Poskytnou i stín v horkých letních měsících a sníží teplotu okolí, což zvýší komfort v areálu. Součástí projektu je i edukace a osvěta veřejnosti – šíření povědomí o významu ochrany přírody a udržitelného rozvoje, neboť areál je využíván návštěvníky science centra, a to především školními skupinami, zaměstnanci Techmanie, firmami sídlícími v bývalém areálu Škoda a dětmi z Dětských skupin,“ uvedl Vladimír Čeněk, projektový manažer společnosti.

Jak ještě dodal, Techmania se dlouhodobě snaží o zvýšení povědomí veřejnosti o významu ochrany přírody a udržitelného rozvoje. „Vážíme si toho, že správní rada Nadace ČEZ naši žádost podpořila. Vysazením stromů jsme tak mohli zlepšit i estetickou stránku prostoru a rovněž vytvořit útočiště pro místní drobnou faunu.“

Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. „Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a návesních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu a podobně,“ podotýká k tomu Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. 

O grant Stromy je mezi samosprávami měst a obcí stále veliký zájem. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být ovšem všechny právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy (více na www.nadacecez.cz), tedy i obecně prospěšné spolky a další neziskové organizace. Od roku 2011 již bylo vysazeno na 115 000 nejrůznějších stromů a okrasných keřů za více než 70 milionů korun.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …