Domů / Plzeňský rozhled / Vánočním dárkem pro Svojšín je nový most

Vánočním dárkem pro Svojšín je nový most

Významnou spojnicí    Svojšína na Tachovsku je most přes řeku Mži, který obec rozděluje nejen na horní a dolní část, je však také důležitý pro široké okolí a další dopravní návaznost. Starý most byl postaven již v roce 1723 a byl celý dřevěný, krytý šindelovou střechou a byl majetkem zámeckého panstva. Na pravém břehu řeky stál kdysi před mostem ještě zděný mýtný domek, který byl při pozdější přestavbě zbořen.

Starý most nestačil  zvyšujícím se požadavkům na dopravu, a proto  byl v roce 1930 i přes nesouhlas památkářů stržen a nahrazen novým, železobetonovým. Stavba byla dokončena v roce 1931 a stála tehdy 425 776 korun. Na stavbě se podílelo i 12 okolních obcí částkou 47 400 korun. Starý most   připomínají už jen nostalgické staré fotografie.

„Čas však dozrál k další etapě života mostu, a tak v roce 2019 proběhla největší část jeho rekonstrukce. Konstrukce mostu byla zpevněna, most rozšířen o okrajové chodníky a bylo instalováno nové, bezpečné zábradlí. Drobné úpravy a dokončovací sanační práce budou pokračovat na jaře příštího roku. Celkové náklady hrazené z prostředků investora, kterým je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., činí 14 653 656 korun. Součástí stavby je chodník mezi velkým a malým mostem hrazený z prostředků obce za finanční podpory Plzeňského kraje ve výši 459 708 korun. I přes určité omezení, které to občanům a řidičům přinášelo, je velice přínosné, že se opravu podařilo po letitém úsilí prosadit a realizovat,“ uvedl starosta Svojšína Karel Petráň.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

V sobotu se koná v Rokycanech indiánský Den dětí

Děti oslaví svůj den sice až ve čtvrtek 1. června, ale již na sobotu 27. …