Domů / Plzeňský rozhled / Víc pro děti než pro sebe

Víc pro děti než pro sebe

Vedoucí oddílu, trenér mladých sportovců, vedoucí kroužku či dobrovolník na dětském oddělení, zkrátka každý, kdo se věnuje dobrovolnické práci s dětmi nebo mládeží minimálně pět let a bude v tom i nadále pokračovat, má šanci získat ocenění s názvem „Víc pro děti než pro sebe“.  Cílem projektu je podpora dlouhodobé dobrovolnické práce s dětmi a mládeží a zvýšení její celospolečenské prestiže.

„Byli bychom rádi, kdyby vznikl systém oceňování dobrovolníků, kteří pracují s dětmi a mládeží ve svém volném čase a zvýšili u veřejnosti povědomí o dobrovolnické činnosti i nabídce volnočasových aktivit,“ vysvětluje hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.

Nominace na dobrovolníky, kteří by cenu „Víc pro děti než pro sebe“ měli získat, může zasílat široká veřejnost až do 30. května. Podmínkou pro zařazení kandidáta je kromě jiného správně vyplněná přihláška, která je dostupná na webu Plzeňského kraje a stránkách Plzeňské krajské organizace Pionýra. Kandidát  musí být starší 18 let; věnuje se dobrovolnické práci s dětmi nebo mládeží, to znamená, že dobrovolně tráví čas určitou činností bez nároku na honorář; věnuje se dobrovolnické práci minimálně 5 let svého života, a to kontinuálně; věnuje činnosti vysokou časovou dotaci, pravidelný úvazek minimálně 1krát za měsíc; dobrovolnická činnost stále trvá (tj. kandidát má a v nejbližších letech hodlá svou skupinu i nadále vést).
Ocenění dobrovolníci budou vyhlašováni v pěti kategoriích:
Vedoucí oddílu sdružení dětí a mládeže
Trenér dětského/mládežnického sportovního oddílu
Vedoucí kroužku DDM
Dobrovolník navštěvující dětská oddělení nemocnic, spolupracující s dětskými domovy apod.
Dobrovolník, který se věnuje pomoci dětem zdravotně nebo psychicky postiženým nebo sociálně slabším

V každé z uvedených kategorií bude vybrán a oceněn jeden dobrovolník, který dostane kromě pamětního listu a symbolu tohoto projektu také 10 tisíc korun. Slavnostní společenské setkání spojené s vyhlášením vítězů jednotlivých kategorií se uskuteční v září 2014. Další informace o projektu jsou uvedeny na webových stránkách www.plzensky-kraj.cz a http://plzensky.pionyr.cz/. 

BIO Martin Myška

Mohlo by vás zajímat

Pojďte s námi do přírody s kalendářem a přehledem akcí na letošní rok

Chodíte rádi do přírody? V Kalendáři akcí „Pojďte s námi do přírody 2024!“ naleznete seznam …