Domů / Plzeňský rozhled / Vlaky na trati z Plzně do Chebu mohou využívat systém ETCS

Vlaky na trati z Plzně do Chebu mohou využívat systém ETCS

Celoevropský zabezpečovací systém ETCS zajišťuje bezpečný provoz na další části třetího koridoru. Správa železnic dokončila jeho instalaci v úseku z Plzně do Chebu. Součástí stavby bylo i vybudování nového zabezpečovacího zařízení ve stanici Cheb. Práce probíhaly od konce roku 2019, celkové investiční náklady přesáhly miliardu korun.

Eurobalíza ETCS

Jako první byla v roce 2021 aktivována radiobloková centrála ETCS pro úsek mezi Plzní a Chebem. V hlavních kolejích jednotlivých železničních stanic a ve všech mezistaničních úsecích bylo nainstalováno 910 eurobalíz, které slouží ke komunikaci mezi traťovou a palubní (vlakovou) částí ETCS. Byly také provedeny úpravy stávajících staničních i traťových zabezpečovacích zařízení, která zajišťují přenos dat o volnosti úseků, stavu jízdních cest a přejezdů a dalších informací do radioblokové centrály.

Letos na jaře byla ve stanici Cheb dokončena náhrada stávajícího reléového zabezpečovacího zařízení za elektronické 3. kategorie, které se ovládá z jednotného obslužného pracoviště. Navíc umožňuje obsluhu z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze.

Balízové skupiny

Práce v Chebu dále zahrnovaly doplnění elektrického ohřevu výhybek a potřebné úpravy kolejí, sdělovacího zařízení, rozhlasu pro cestující a informačního a kamerového systému. Stavebními úpravami pak prošly prostory pro novou stavědlovou ústřednu a místnost pro sdělovací zařízení, současně došlo ke změně uspořádání dispečerských pracovišť.

Systém ETCS je standardizované evropské vlakové zabezpečovací zařízení, které zajišťuje provoz vlaků mezi odlišnými systémy národních železnic. Jeho instalace zvyšuje plynulost a současně i bezpečnost železniční dopravy.

Investiční akce vychází z Evropského prováděcího plánu a Národního implementačního plánu ERTMS/ETCS. Na trati z Plzně do Chebu se počítá se smíšeným provozem, tedy pod dohledem i mimo dohled ETCS.

Balízové skupiny v železniční stanici

Projekt s názvem ETCS Plzeň (mimo) – Cheb je součástí Projektu ETCS Beroun – Plzeň – Cheb, který je spolufinancován Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celkové investiční náklady projektu ETCS Plzeň – Cheb dosáhly 1 013 534 696 Kč bez DPH. Evropský příspěvek je ve výši 22 498 393 eur, tedy 562 459 790 Kč. Financování z národních zdrojů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost AŽD. (foto: Správa železnic)

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Pojďte s námi do přírody s kalendářem a přehledem akcí na letošní rok

Chodíte rádi do přírody? V Kalendáři akcí „Pojďte s námi do přírody 2024!“ naleznete seznam …