Domů / Plzeňský rozhled / Výdaje na financování vývoje a výzkumu na Plzeňsku dosáhly 6,2 mld. Kč

Výdaje na financování vývoje a výzkumu na Plzeňsku dosáhly 6,2 mld. Kč

V roce 2022 dosáhly v České republice celkové výdaje na výzkum a vývoj 133,3 miliardy korun, největší relativní nárůst byl zaznamenán v Karlovarském kraji. Výdaje na financování vývoje a výzkumu v Plzeňském kraji dosáhly částky 6,2 mld. Kč a nejvyšší relativní meziroční nárůst pracovníků v této oblasti byl zaznamenán právě v Plzeňském regionu.
Činnostmi v oblasti ICT se v České republice zabývalo 226,3 tisíc zaměstnanců, z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2022 bylo připojeno více než čtyři pětiny domácností v ČR.
Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2022 zabývalo 86 125 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu věnovanou VaV činnostem). V dlouhodobém pohledu počet těchto zaměstnanců stále roste, ve srovnání s rokem 2021 se zvýšil o 1,7 %. Meziroční nárůst byl zaznamenán v 8 ze 14 krajů republiky, nejvíce v Plzeňském kraji (o 7,1 %). Více než třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v Hl. m. Praze (36,6 %), pětina v Jihomoravském kraji a desetina v kraji Středočeském. Naopak ve zbývajících jedenácti krajích podíl na počtu zaměstnanců  VaV  v České republice nedosáhl 6 %.
V Plzeňském kraji:
  • pracovalo v roce 2022 celkem 3 948 zaměstnanců vývoje a výzkumu, ve srovnání s rokem 2021 došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 7,1 %
  • v roce 2022 bylo soustředěno více než dvě třetiny zaměstnanců v podnikatelské sféře, na akademické půdě to byl podíl 28,4 % z celkového počtu zaměstnanců vývoje a výzkumu
  • došlo v roce 2022 k navýšení výdajů na financování vývoje a výzkumu na 6,2 mld. Kč, výdaje dosáhly 1,9 % HDP vytvořeného v Plzeňském kraji
  • bylo vynaloženo v roce 2022 nejvíce prostředků na vědu a výzkum v podnikatelském sektoru (5,1 mld. Kč)
  • ze státního rozpočtu směřovalo na přímou veřejnou podporu výzkumu a vývoje 877 mil. Kč, kde téměř tři čtvrtiny prostředků byly adresovány na vědu a výzkum prováděný na veřejných vysokých školách

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Šumavský Mouřenec zve na prohlídky, ale i na koncerty

Naplno se  rozjelo v šumavském kostele svatého Mořice nad Annínem další Mouřenecké léto. V rámci 12. ročníku …