Domů / Plzeňský rozhled / Záchytku bude provozovat Záchranná služba BRDY

Záchytku bude provozovat Záchranná služba BRDY

V prosinci 2020 vyhlásil Plzeňský kraj podruhé veřejnou zakázku na Zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby na území Plzeňského kraje v roce 2021 a 2022. Původní provozovatel Městská poliklinika Plzeň, spol. s. r. o. zajišťoval tuto činnost do 31. 12. 2020.

ilustrační foto geralt

 Vzhledem k tomu, že do prvního výběrového řízení s objemem zakázky 20 mil. Kč bez DPH se přihlásil jeden dodavatel s nevyhovující nabídkou, bylo nutné vyhlásit veřejnou zakázku podruhé, a to s prodlevou s ohledem na komplikace v souvislosti s podzimními krajskými volbami. V druhém vyhlášení zakázky s objemem 19 166 167 Kč, což odpovídá plnění za 23 měsíců, byl vybrán a krajskou radou schválen jediný přihlášený zájemce, Záchranná služba Brdy. Ta bude zajišťovat provoz protialkoholní stanice od 1. 2. 2021.

„Lednový provoz byl proto operativně vyřešen zvláštní smlouvou. Smlouva byla uzavřena se společností Záchranná služba BRDY, sdružení pro záchranu osob a materiálu v terénních podmínkách a poskytování první pomoci, z. s., která od 1. 1. 2021 převzala provoz od původního provozovatele záchytné stanice Městské polikliniky Plzeň, spol. s r.o. a zároveň je vybraným provozovatelem na navazující období do konce roku 2022. Proto i nadále bude záchytná stanice umístěna v areálu polikliniky na Slovanech. Za vyšetření a následný pobyt na záchytné stanici bude od vyšetřených osob nadále vybírán poplatek 4 500 Kč,“ uvedla hejtmanka kraje Ilona Mauritzová.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Šumavský Mouřenec zve na prohlídky, ale i na koncerty

Naplno se  rozjelo v šumavském kostele svatého Mořice nad Annínem další Mouřenecké léto. V rámci 12. ročníku …