Domů / Plzeňský rozhled / Zájemci o myslivost skládali zkoušky v Mýtě

Zájemci o myslivost skládali zkoušky v Mýtě

Konec zimy a příchod jara je jedním z nejkrásnějších období roku. Sluníčko postupně ukazuje svoji sílu, opeřenci se vracejí z teplých krajin a obsazují svá teritoria. V přírodě začíná zrození nového života a k vidění jsou i první mláďata zajíců, divokých prasat či muflonů. Pro myslivce má však ještě další kouzlo. Je totiž dobou, kdy po roční lhůtě skládají své zkoušky noví zájemci o první lovecký lístek, tedy o možnost provozovat myslivost. A nejinak tomu bylo i nedávno   na Rokycansku.

Nejúspěšnější absolventi  JUDr. Petra Weiglová a Luboš Knížek 

Vše začalo slavnostním troubením a následným zahájením ve vkusně vyzdobeném salonku Restaurace Club Sladovna Mýto. Ta připravila nejen zkoušeným, ale i zkoušejícím kvalitní podmínky pro úspěšné absolvování těchto náročných zkoušek připomínající zkoušku z dospělosti.  Přezkušování se   týkalo sedmi předmětů, přičemž všetečné otázky   byly nejen z teoretických znalostí, ale   v řadě případů i z praktických, přičemž nebyla nouze ani o mysliveckou latinu. Předsedou zkušební komise byl Michal Duda a místopředsedou Ing. Miloslav Žán.

Zahájení zkoušek  signály Ing. Jitky Maxové

Pečlivě a do posledního detailu připravené zkoušky nakonec úspěšně absolvovalo deset uchazečů o první lovecký lístek. Jejich znalosti   měly velice dobrou úroveň a tak sedm uspělo s vyznamenáním, tři prospěli a jeden si bohužel bude muset z jednoho předmětu zkoušku zopakovat. Nejúspěšnějšími adepty byli Luboš Knížek a JUDr. Petra Weiglová, kteří získali vyznamenání ze všech sedmi předmětů. I ostatním úspěšným absolventům samozřejmě gratulujeme a doufáme, že to nebylo jejich poslední myslivecké vzdělávání, neboť i v tomto oboru je potřeba se neustále zdokonalovat a získávat nové poznatky.

Je sympatické, že zkoušky proběhly tradičně v přátelské a milé atmosféře, která byla kladně hodnocena nejen zkušební komisí, ale i samotnými aktéry zkoušek. Velký dík patří především jednatelce Okresního mysliveckého spolku ČMMJ v Rokycanech paní Světlaně Vlnové za kvalitní přípravu a organizaci zkoušek, lektorům za perfektní přípravu uchazečů, Ing. Maxové za vkusný doprovod, majitelům a obsluze restaurace za vlídné přijetí i kvalitní občerstvení a pochopitelně samotným adeptům za odpovědnou přípravu a prokázané znalosti.

A co dodat. V současné době probíhá další myslivecký kurz, který jistě stejně tak dobře připraví „mladé„ myslivce k úspěšnému složení zkoušek a pokračování tak českých mysliveckých tradic, které ve světě nemají obdoby. Takže za rok na viděnou. Kdo však nechce čekat, může se zúčastnit některé z pořádaných mysliveckých akcí, které Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Rokycanech připravuje. Jejich výčet lze najít na webových stránkách rokycanského mysliveckého spolku.

Pavel MOULIS, zkušební komisař

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Dárci vybrali rekordní částku pro zvířata v plzeňském útulku , sbírka pokračuje

Opět po roce byla v plzeňském Útulku pro zvířata v nouzi rozpečetěna sbírková pokladna, do které přispívali …