Domů / Plzeňský rozhled / Zájemci o myslivost skládali zkoušky v Mýtě

Zájemci o myslivost skládali zkoušky v Mýtě

Konec zimy a příchod jara je jedním z nejkrásnějších období roku. Sluníčko postupně ukazuje svoji sílu, opeřenci se vracejí z teplých krajin a obsazují svá teritoria. V přírodě začíná zrození nového života a k vidění jsou i první mláďata zajíců, divokých prasat či muflonů. Pro myslivce má však ještě další kouzlo. Je totiž dobou, kdy po roční lhůtě skládají své zkoušky noví zájemci o první lovecký lístek, tedy o možnost provozovat myslivost. A nejinak tomu bylo i nedávno   na Rokycansku.

Nejúspěšnější absolventi  JUDr. Petra Weiglová a Luboš Knížek 

Vše začalo slavnostním troubením a následným zahájením ve vkusně vyzdobeném salonku Restaurace Club Sladovna Mýto. Ta připravila nejen zkoušeným, ale i zkoušejícím kvalitní podmínky pro úspěšné absolvování těchto náročných zkoušek připomínající zkoušku z dospělosti.  Přezkušování se   týkalo sedmi předmětů, přičemž všetečné otázky   byly nejen z teoretických znalostí, ale   v řadě případů i z praktických, přičemž nebyla nouze ani o mysliveckou latinu. Předsedou zkušební komise byl Michal Duda a místopředsedou Ing. Miloslav Žán.

Zahájení zkoušek  signály Ing. Jitky Maxové

Pečlivě a do posledního detailu připravené zkoušky nakonec úspěšně absolvovalo deset uchazečů o první lovecký lístek. Jejich znalosti   měly velice dobrou úroveň a tak sedm uspělo s vyznamenáním, tři prospěli a jeden si bohužel bude muset z jednoho předmětu zkoušku zopakovat. Nejúspěšnějšími adepty byli Luboš Knížek a JUDr. Petra Weiglová, kteří získali vyznamenání ze všech sedmi předmětů. I ostatním úspěšným absolventům samozřejmě gratulujeme a doufáme, že to nebylo jejich poslední myslivecké vzdělávání, neboť i v tomto oboru je potřeba se neustále zdokonalovat a získávat nové poznatky.

Je sympatické, že zkoušky proběhly tradičně v přátelské a milé atmosféře, která byla kladně hodnocena nejen zkušební komisí, ale i samotnými aktéry zkoušek. Velký dík patří především jednatelce Okresního mysliveckého spolku ČMMJ v Rokycanech paní Světlaně Vlnové za kvalitní přípravu a organizaci zkoušek, lektorům za perfektní přípravu uchazečů, Ing. Maxové za vkusný doprovod, majitelům a obsluze restaurace za vlídné přijetí i kvalitní občerstvení a pochopitelně samotným adeptům za odpovědnou přípravu a prokázané znalosti.

A co dodat. V současné době probíhá další myslivecký kurz, který jistě stejně tak dobře připraví „mladé„ myslivce k úspěšnému složení zkoušek a pokračování tak českých mysliveckých tradic, které ve světě nemají obdoby. Takže za rok na viděnou. Kdo však nechce čekat, může se zúčastnit některé z pořádaných mysliveckých akcí, které Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Rokycanech připravuje. Jejich výčet lze najít na webových stránkách rokycanského mysliveckého spolku.

Pavel MOULIS, zkušební komisař

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …