Domů / Plzeňský rozhled / Zapojení do většinové společnosti je zásadním úkolem

Zapojení do většinové společnosti je zásadním úkolem

Téměř 1,8 milionu korun  poskytne Plzni Ministerstvo vnitra ČR. Jde o podporu integrace držitelů dočasné ochrany a dalších na území ČR legálně pobývajících cizinců ze třetích zemí a EU. Díky dotaci, kterou částečně finančně podpořil také Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, bude moci Plzeň pořádat jazykové kurzy pro cizince a jejich děti, a také zajistit poskytování právních služeb pro cizince, integrační setkání nebo rukodělné kurzy.

plzeňská radnice

„V současné době jich zde žije přibližně 40 000, což představuje nezanedbatelnou část z celkové populace města. Z těchto čísel je zřejmé, že zajistit jejich bezproblémové zapojení do většinové společnosti, je zásadním úkolem. Právě proto připravuje město Plzeň každoročně projekt, který integraci cizinců usnadňuje, například širokou nabídkou kurzů češtiny, možnostmi setkávat se a vyměňovat si své zkušenosti či zajištěním smysluplných volnočasových aktivit,“ uvedl radní města Plzně pro sociální oblast a aktivní život seniorů Jiří Šrámek.

Díky poskytnuté dotaci se uskuteční 17 jazykových kurzů češtiny, a to i ve spolupráci s Poradnou pro cizince Diecézní charity Plzeň. Další možností je   uspořádat v průběhu letních prázdnin tři desetidenní běhy letních jazykových kurzů češtiny pro děti z Ukrajiny.   Celkem jimi projde 60 dětí, které již jsou nebo teprve budou součástí českého školského systému. Znalost českého jazyka je jedním z klíčových předpokladů pro snadnou integraci cizinců do majoritní společnosti. Proto patří kurzy češtiny mezi hlavní aktivity podporované v rámci projektu. 

Důležité je také, aby měli cizinci možnost vhodným způsobem trávit volný čas. „Velice mě těší, že se letos prvně stala součástí projektu Knihovna města Plzně, která přichází s nabídkou rukodělných kurzů určených všem věkovým kategoriím. Díky nim mají cizinci nejen příležitost smysluplně trávit čas vyplněný tvořivými aktivitami, ale i sdílet své zkušenosti či běžné každodenní starosti i radosti a zároveň si neformálním způsobem zlepšovat znalost českého jazyka“, uvedla Eliška Bartáková, radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče.

V rámci projektu se také uskuteční letní integrační setkání, kde se mohou setkat rozličné národnostní skupiny s majoritní českou společností a vzájemně se tak poznat a obohatit.  Neméně důležitou aktivitou projektu je i právní poradenství, zajišťované Organizací pro pomoc uprchlíkům.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Šumavský Mouřenec zve na prohlídky, ale i na koncerty

Naplno se  rozjelo v šumavském kostele svatého Mořice nad Annínem další Mouřenecké léto. V rámci 12. ročníku …