Domů / Plzeňský rozhled / Zastupitelé kraje jednali prostřednictvím videokonference

Zastupitelé kraje jednali prostřednictvím videokonference

Dnes se historicky poprvé uskutečnilo jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje prostřednictvím videokonference. Schváleny byly dva body, a to vždy plným počtem hlasů přítomných zastupitelů (38 hlasů).  Záznam z jednání ZPK bude dnes k dispozici na webu kraje: https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/on-line-prenos-a-videoarchiv-zasedani-zastupitelstva-plzenskeho-kraje 

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje

Zastupitelé schválili předfinancování výdajů projektu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ až do výše jeho předpokládaných celkových nákladů a kofinancování výdajů projektu z rozpočtu PK  podle podmínek 70. výzvy (10 % způsobilých výdajů a ve výši 100 % nezpůsobilých výdajů projektu, u nichž došlo v důsledku navýšení skutečných nákladů dle výsledku zakázky k nárůstu), kdy celkové předpokládané náklady spolu s rezervou činí 1,941 mld. korun. ZPK schválilo také navýšení celkové maximální částky NFV o částku 141 mil. na 1,941 mld., určené na předfinancování výdajů souvisejících s realizací projektu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“, realizovaného organizací SÚS PK z IROP se lhůtou vrácení takto poskytnutých prostředků do 31. 12. 2023.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …