Domů / Plzeňský rozhled / „Zetková“ známka k padesátinám úmluvy z Ramsaru

„Zetková“ známka k padesátinám úmluvy z Ramsaru

Čáp černý ve svém přirozeném prostředí je námětem nové příležitostné písmenové poštovní známky, kterou Česká pošta uvedla do prodeje ve středu 19. května tohoto roku. Emise připomíná 50. výročí uzavření Ramsarské úmluvy o ochraně mokřadů. Autorem výtvarného návrhu je Adam Kašpar.

Ramsarská úmluva je smlouva chránící mokřady, které mají význam především jako biotopy vodního ptactva. Byla podepsána 2. února 1971 v íránském Ramsaru. Česká republika navázala na Československou federativní republiku, která se ke smlouvě připojila v roce 1990 a spolu s dalšími 170 zeměmi spolupracuje na ochraně a rozumném využívání mokřadů a jejich zdrojů. Ramsarskými mokřady se v současnosti označuje 2 396 mokřadů s celkovou rozlohou 253 928 799 hektarů. Povinností členských zemí je vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad, který odpovídá přísným kritériím mezinárodního významu z hlediska ekologie, botaniky, zoologie, limnologie nebo hydrologie a zařadit ho na „Seznam mokřadů mezinárodního významu“. Česká republika má takovýchto území 14 o celkové rozloze 60 207 hektarů.

Z dílny Adama Kašpara pochází i námět obálky prvního dne vydání (FDC), jenž zobrazuje mokřad s vodním tokem.

Známku vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o., metodou ofsetu v nákladu 400 000 kusů a FDC digitálním tiskem v počtu 2 700 kusů. Nominále známky je zastoupeno  písmenem „Z“, které odpovídá ceně za prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – mimoevropské země – ke dni vydání 45 Kč.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Manželé Miroslav a Ivana Zetkovi mají rádi strojařinu a jeden druhého

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. …