Domů / Plzeňský rozhled / Zítra začnou práce na opravě komunikace ve Vysoké Libyni

Zítra začnou práce na opravě komunikace ve Vysoké Libyni

Ředitelství silnic a dálnic informuje řidiče, že v  pondělí 7. 8. 2023 budou zahájeny stavební práce na opravě komunikace I/27 v rámci akce I/27 Vysoká Libyně, která je plánovaná na letošní a následující rok. Stavební úpravy proběhnou na průtahu obce, ale také v úsecích před a za obcí, na trase dlouhé celkem 3,7 km. Bude provedena obnova konstrukčních vrstev vozovky a oprava svodidel.

Situační výkres

Pročištěny budou příkopy a dále dojde k obnově vodorovného  dopravního značení. V letošním roce budou práce probíhat převážně na území obce Vysoká Libyně, kde bude kromě už zmíněných činností vybudován i nový zpomalovací ostrůvek na vjezdu do obce ve směru od Jesenice. Součástí stavby jsou pak úpravy autobusových zastávek, vybudování nových chodníků, nástupišť, místa pro přecházení včetně ochranného ostrůvku a parkovacích stání.

Dále dojde k přeložce a opravě vodovodu a provedena bude nová dešťová kanalizace a nové veřejné osvětlení. Stavba proběhne za částečné uzavírky silnice I/27 a provoz tak bude v místě prací veden jedním jízdním pruhem kyvadlově. Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost BERGER BOHEMIA a.s. za cenu 68 mil. Kč bez DPH.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …