Domů / Plzeňský rozhled / Život v řádu, pravidla benediktinské řehole a život svatého Benedikta

Život v řádu, pravidla benediktinské řehole a život svatého Benedikta

Přelomovým okamžikem v dosavadním životě kláštera Kladruby bude zítra zpřístupnění nové prohlídkové trasy nazvané Klášter. Ta zájemcům přiblíží život mnichů v barokním benediktinském klášteře, jejich ubytování, stravování, duchovní život, práci i odpočinek. Chybět nebude společná jídelna, noviciát nebo místnosti představující činnosti, jimž se benediktini věnovali.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech

„Návštěvníkům ukážeme předměty spojené svázáním knih, měřením času či kartografií“, vyjmenovává správce kláštera Zoubek. Pravidla benediktinské řehole a život svatého Benedikta návštěvníkům netradičně zprostředkují půvabné malby uhlem ve formě komiksu, které přímo na stěnu někdejší učebny noviců vytvořil ilustrátor Pavel Trnka.

Součástí klášterní prohlídkové trasy bude i návštěva nové rekonstruovaného rajského dvora starého konventu. Rozmanitá výsadba evokuje různé typy klášterní zahrady a naváže tak i na téma botaniky v klášterním vzdělávání. Celkem zde bylo vysazeno na 80 druhů rostlin a 450 kusů růží. Návštěvníci tady najdou rostliny středověkých klášterů, symbolické rostliny baroka, různé druhy zeleniny, koření, léčivek a cibulovin. Setkají se tu i s méně běžnými druhy jako s mandragorou nebo řimbabou. Vrcholem prohlídky bude návštěva Santiniho klášterního kostela Nanebevzetí P. Marie.

Klášter benediktinů v Kladrubech u Stříbra

Druhý prohlídkový okruh Zámek představí návštěvníkům evropsky proslulý rod Windischgrätzů, který vlastnil areál mezi léty 1825 až 1945. Jednotlivé místnosti památkáři věnovali historii rodu, Alfrédovi I., jeho ženě Eleonoře a hospodářskému využití bývalého klášterního panství. Součástí okruhu je i původní interiér knížecí knihovny z 1. poloviny 20. století, která čítá na 25 tisíc svazků.

Vzhledem k tomu, že se v kladrubském klášteře nedochoval téměř žádný barokní mobiliář mimo klášterní kostel, bylo nutné do nových expozic vyrobit repliky historického vybavení podle zařízení jiných objektů, včetně repliky šatů z 1. poloviny 19. století. Památkářům se v rámci projektu podařilo zrestaurovat rozsáhlý soubor obrazů, nábytku a plastik, které zabydlí obě prohlídkové trasy.

Projekt Život v řádu je po obnově fasád a střech kostela Nanebevzetí Panny Marie (1998-1999) a opravách střech a části fasád Nového konventu (2004-2011) dalším významným krokem v revitalizaci klášterního areálu. „Obnova klášterního areálu není zdaleka u konce. Momentálně připravujeme podání žádosti projektu IROP – Život v řádu II“, uzavírá ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …