Domů / Plzeňský rozhled / Zkušenosti uplatňují ve specializovaných pozicích

Zkušenosti uplatňují ve specializovaných pozicích

Dlouhodobé navyšování počtu pracujících seniorů je provázeno výraznými změnami v ekonomické a vzdělanostní struktuře těchto osob. S rostoucí úrovní dosaženého vzdělání výrazně roste i jejich pracovní aktivita. Ze všech pracujících seniorů ve věku 65 a více let měla v roce 2021 pouze 4% základní vzdělání. Oproti tomu střední vzdělání s maturitou vykazovalo 24 % pracujících seniorů, střední vzdělání bez maturity již 32 % a terciární stupeň mělo dokonce 39 % pracujících seniorů nad 65 let. Značné rozdíly v zaměstnanosti podle stupně vzdělání byly patrné i ve věkové kategorii 60–64 let.

Pracují především hlavou

Také v zaměstnanosti seniorů podle jednotlivých odvětví panují velké odlišnosti. Relativně nejnižší podíl seniorů byl v informačních a komunikačních činnostech, protože v tomto odvětví dominují pracující mladšího a středního věku. Méně seniorů najdeme také v ubytování, stravování a cestovním ruchu, v peněžnictví a pojišťovnictví, ale i v odvětvích náročných na fyzickou zdatnost, jako je např. zpracovatelský průmysl. Naproti tomu vysoké zastoupení mají pracující senioři v oblasti zahrnující profesní, vědecké a technické činnosti, v administrativních a podpůrných činnostech (kam spadají např. strážní služby), ve vzdělávání, v odvětví zdravotnictví a sociální péče a v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech. V uvedených odvětvích jsou často zaměstnávány právě osoby s vysokoškolským vzděláním. Velký podíl pracujících seniorů se rovněž vyskytoval v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství, kde naopak pracovaly osoby s nižším vzděláním.

Uplatňují se v řídících a specializovaných pozicích

Senioři pracují relativně méně ve třídě obsluha strojů a zařízení, montéři a ve třídě řemeslníci a opraváři. Slabší zastoupení mají rovněž mezi technickými a odbornými pracovníky a mezi úředníky. Naopak vyšší podíl na celkové zaměstnanosti než mladší ročníky mají na pozicích specialistů a řídících pracovníků. V obou skupinách je zpravidla požadováno vzdělání na úrovni dokončeného terciárního studia. Vysoký podíl seniorů je zastoupen i ve skupině kvalifikovaných dělníků v zemědělství.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve středu vyhlásí vítěze Finále o Zlaté ledňáčky a studentské ceny

Letošní 35. ročník filmového festivalu Finále Plzeň se přehoupl do své druhé poloviny. Ve středu …