Domů / Plzeňský rozhled / Znáte pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti silnic?

Znáte pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti silnic?

O průjezdné komunikace se bude letos starat v rámci střediska správy údržby dálnice Ředitelství silnic a dálnic více než 750 našich zaměstnanců. Do připravených směn je zařazeno celkem 634 řidičů a 123 dispečerů.

V souladu s legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut. Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů:

  • do 2 hodin u dálnic

  • do 3 hodin u silnic I. třídy

Organizační, věcné, technické a technologické zásady zajišťování sjízdnosti vychází ze zákona o PK  č.13/1997Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997Sb. v platném znění. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací.

Informace o zimní výbavě, sjízdnosti silnic a dálnic, ale také zprávy zahrnující výkony zimní údržby na dálnicích a silnicích I. třídy, naleznete na portálu www.dopravniinfo.cz.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Industriální stezka se proměnila ve stopovací hru

Industriální stezka po historických zajímavostech bývalého cukrovaru či tramvajové vozovny a současného areálu DEPO2015 se …