Domů / Plzeňský rozhled / Zrekonstruovaná dialýza B. Braun Avitum s novým modelem komplexní péče

Zrekonstruovaná dialýza B. Braun Avitum s novým modelem komplexní péče

Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Plzni je v provozu již 21 let a po deseti letech prošlo už druhou rozsáhlou rekonstrukcí za téměř 14 milionů korun. Zároveň přichází také s novým modelem komplexní péče o pacienty. „Chceme se opírat o pět vzájemně propojených pilířů – dialýzu, nefrologickou a interní ambulanci, nutriční poradnu a služby praktického lékaře. Rozšířením služeb současně vytvoříme větší prostor pro prevenci a díky kontinuitě v péči a její lepší organizaci můžeme také lépe řešit dopady vzájemně provázaných onemocnění našich pacientů,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. Společnost B. Braun proto v září otevřela interní ambulanci B. Braun Plus v Plzni Skvrňanech, při níž by měla již brzy začít fungovat i nutriční poradna. Pacientům bude k dispozici také praktický lékař, a to nejen těm dialyzovaným, ale také těm, které léčíme v nefrologické ambulanci nebo k nám dochází z okolních zařízení sociálních služeb.

 Na snímku pacient Zdeněk Klas s MUDr. Ladou Malánovou

 

rekonstrukce probíhala za plného provozu a otevřela nové možnosti

Dialyzační středisko se za plného provozu rekonstruovalo téměř devět měsíců. Díky rekonstrukci došlo k rozšíření prostor do dalšího patra a nový model péče tak získal širší rozměr. „Bylo to náročné, ale teď můžeme znovu pacientům vyjít vstříc například s flexibilním plánováním dialyzačních ošetření v situacích, kdy odjíždějí na víkend nebo potřebují spojit vyšetření v nemocnici s dialýzou. Měli jsme obvykle vytížená všechna lůžka a další prostor tu nebyl,“ říká vedoucí lékařka plzeňského střediska MUDr. Lada Malánová. Nově ke stávajícím prostorám přibyla část druhého patra budovy, kde vznikla prostorná čekárna se dvěma ambulancemi – jedna pro kontroly pacientů na peritoneální (břišní) dialýze a druhá obecně nefrologická. V prostorách vlastního dialyzačního střediska, které sídlí o patro výš, došlo ke zvětšení prostor a navýšení kapacity dialyzačního sálu a rozšířily se také šatny se sprchami a toaletami pro nemocné. Vše je bezbariérové. Současná kapacita vzrostla o šest míst na současných 26 dialyzačních lůžek. Z toho tři jsou v izolaci a slouží například pacientům s infekčními onemocněním. Další z místností nyní slouží jako malá vyšetřovna pro pravidelně dialyzované. „Nová ambulance umožňuje zapojit v případě potřeby i druhého lékaře a je tu celkově víc klidu na rozhovor s nemocnými. Dialyzovaní a ambulantní pacienti se tak už nemusí tísnit ve společné čekárně,“ popisuje výhody MUDr. Lada Malánová.

 

Model komplexní péče posílí prevenci a včas zachytí nemocné pacienty

 Pan Zdeněk dochází na dialýzu již deset let. První velké zdravotní potíže ho dostihly krátce po padesátce. „Cítil jsem se dobře a k doktorovi jsem zašel jen občas kvůli potvrzení do zaměstnání. Tenkrát mi bylo něco přes čtyřicet a lékařka mi naměřila vysoký krevní tlak. Pracoval jsem na směny a byl jsem neustále v poklusu. Nic mě ale nebolelo, tak jsem to neřešil a žádné léky jsem nebral. Dnes je mi jasné, že prevence by to asi trochu zachránila,“ vzpomíná. V zaběhnutých kolejích Zdeněk pokračoval až do onoho osudného dne, kdy ho bez varování postihla rozsáhlá cévní mozková příhoda. Ochrnul na levou stranu těla, a ačkoli se mu hybnost postupně z části vrátila, je od té doby v invalidním důchodu. Následně se zjistilo, že Zdeňkovi nepracují správně ledviny. Pravděpodobně došlo k poškození vlivem vysokého krevního tlaku. V jedné ledvině lékaři odhalili nádor a musela mu být odebrána, a i druhá postupně začala selhávat. Ještě před svými šedesátinami tak Zdeněk skončil na dialýze a pro těžké poškození cév nemohl být zařazen na čekací listinu na transplantaci. Asi před dvěma lety se přidala zánětlivá komplikace na plicích, která vyžadovala dlouhodobé užívání antibiotik, objevily se poruchy srdečního rytmu a zhoršené nutriční parametry.

Nově vzniklá interní ambulance a plánovaná nutriční poradna nabízejí své služby a péči právě pacientům s podobnými hraničními diagnózami. „S dialyzačním střediskem sdílíme například nemocné po cévních mozkových příhodách, s anginou pectoris, nepravidelnostmi srdeční akce, vysokou hladinou tuků v krvi, poruchami štítné žlázy nebo s poruchami trávení,“ ilustruje problematiku vedoucí lékařka interní ambulance MUDr. Dana Hatlmanová.

Další část komplexního modelu zdravotní péče bude nejen u nás, ale i například přímo v domovech důchodců zajišťovat praktická lékařka MUDr. Jana Vyhnálková, jejíž ambulance sídlí ve Vejprnicích. „Hlavní výhodou je propojení specialistů a sdílení informací, které povede k organizovanější a lepší péči o pacienty. Navíc pomůžeme domovům pro seniory s komplikovaným zajištěním služeb praktického lékaře. Věříme, že tento ambulantní model komplexní péče bude úspěšný a vyloučením duplicit vyšetření a kvalitní prevencí nakonec i levnější pro plátce zdravotní péče. Rádi bychom ho poté rozšířili na další regiony, kde, již naše síť působí,“ vysvětluje MUDr. Martin Kuncek.

 

 (Zleva) Ing. Petr Macoun, Ph.D; Mudr. Lada Malánová; Mudr. Martin Kuncek

 

Špičkově vybavené dialyzační středisko poskytuje všechny typy nefrologické péče

Spektrum služeb dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni je velmi široké. V ambulanci je registrováno na 2000 nemocných a dialyzuje se zde kolem 90 pacientů ve dvousměnném provozu, který standardně běží od pondělí do soboty. V neděli jsou pak lékař a sestra k dispozici alespoň na telefonu.

Dva nemocní se zde léčí peritoneální (břišní) dialýzou a jedna pacientka je již jeden a půl roku na domácí hemodialýze. Má doma vlastní úpravnu vody i dialyzační přístroj, na kterém si dialýzu provádí zcela samostatně bez přímé asistence odborného personálu. Byla teprve druhou pacientkou v republice, která zahájila tento typ léčby. V současnosti je u nás takových pacientů celkem šest.

Letos plzeňské středisko připravilo k transplantaci ledviny už pět pacientů, z nichž jeden dokonce podstoupil preemptivní výkon, což znamená, že se na operaci dostal v průběhu ambulanční léčby, aniž by vůbec musel nastoupit na dialýzu. Dalších pět pacientů je zařazeno na čekací listinu pro transplantaci a u osmi probíhají přípravná vyšetření.

Mezi pacienty střediska je i jeden mladý diabetik, který čeká na kombinovanou transplantaci ledviny a slinivky. „Daří se nám spolupráce s dalšími odbornými pracovišti, takže věříme, že se podaří i tohoto nemocného brzy odtransplantovat v pražském IKEM a vrátí se do plnohodnotného života,“ říká MUDr. Lada Malánová. Tým místních lékařů a sester je navíc schopen poskytnout dialyzační servis lůžkovým oddělením intenzivní péče v celém borském nemocničním areálu, tzn.  chirurgické JIP, DIP, JIP II. interní kliniky a ARO. Po indikaci dialýzy a po dohodě lékařů chodí sestřičky dialyzovat těžce nemocné pacienty přímo na tato oddělení.

Významnou většinu výkonů na středisku tvoří hemodiafiltrace. Všechna data z moderních dialyzačních přístrojů se přitom automaticky načítají do počítačové sítě na středisku, a tak může sestra nebo lékař ze své kanceláře kdykoliv zkontrolovat, jaký má nemocný tlak a puls, kolik času zbývá do konce ošetření nebo jaký má dialyzátor průtok, aniž by museli přístroje na sále fyzicky obcházet a kontrolovat.

Dobrou vizitkou střediska je i fakt, že na rozdíl od spousty jiných pracovišť tu nemusí řešit nedostatek sestřiček, ale naopak nemohou přijmout všechny zájemkyně, které se zde ucházejí o práci.

BIO Martin Myška

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …