Domů / Plzeňský rozhled / Kvilda otevřela nové šumavské stezky

Kvilda otevřela nové šumavské stezky

Šumavská  Kvilda se stala dějištěm česko-bavorského setkání u příležitosti otevření nových stezek, které byly vybudovány díky projektu „Putování bez hranic srdcem Evropy“. Návštěvníky Šumavy a Bavorského lesa tak čekají   nové turistické atraktivity.

„Jedná se o devět nových stezek na území Šumavy s jejich popisem. Všechny tyto stezky jsou tematicky zaměřeny na přírodní a kulturní dědictví regionu. Popis stezek je digitalizován a lze jej nalézt na webovém portálu www.sumava-bavorskyles.cz. Dále jsou na všech význačných místech stezek umístěny QR kódy, které umožní turistovi načíst přímo v terénu informace o dané lokalitě na mobil,“ pokračuje Jaroslav Tachovský.

starosta Kvildy Václav Vostradovský

Na stezkách byla dobudována chybějící turistická infrastruktura jako jsou krytá odpočívadla, lavičky, stolky či dřevěné informační tabule. Turisticky velmi atraktivní jsou i repliky historických staveb. Na Sklářské stezce v Alžbětíně byla postavena replika sklářské pece. Na Železné stezce byla na Špičáku postavena replika železné pece. V Hamrech byl obnoven historický kříž na poutním místě Křížkov.   

Obdobné aktivity probíhají i na území Bavorska. Stezky jsou propojeny ve dvou základních turistických východiscích v Železné Rudě a na Bučině. Tvoří tak jeden propojený systém na území Šumavy a Bavorského lesa.  Vybudování stezek je součástí projektu „Putování bez hranic srdcem Evropy“. Projekt je z 85 % spolufinancovaný z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 a česká část dále z 5% z rozpočtu MMR (Ministerstva pro místní rozvoj).

„Pro náš region to má velký význam. Všechny uvedené projekty totiž vytvářejí synergický efekt, kdy na jedné straně jeden projekt podporuje a posiluje výsledky projektů ostatních a na druhé straně využívá to, co ostatní projekty již vytvořily. Na Šumavě a v Bavorském lese je tak realizována ucelená tematická řada projektů mapujících a prezentujících kulturní dědictví regionu. K tomu přispívá i společné využití webového portálu www.sumava-bavorskyles.cz pochvaluje si také starosta Kvildy  Václav Vostradovský.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Stezka Perličky víly Terezky láká na nové prvky i v lese Obecníku

Už v roce 2017 vybudovalo město Spálené Poříčí na jižním Plzeňsku další atraktivní cíl rodinné turistiky, …