Domů / Plzeňský rozhled / Ubytováno je 1 113 uprchlíků, což je stále pod 10 % z příchozích

Ubytováno je 1 113 uprchlíků, což je stále pod 10 % z příchozích

Až dosud prošlo plzeňským Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině – KACPU celkem 13 473 válečných uprchlíků, z toho ubytováno je 1 113, což je stále pod 10 % z příchozích. Během uplynulé středy bylo registrováno 397 osob, ubytováno pak 77 z nich.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

„Kapacity v Plzeňském kraji jsou v tuto chvíli dostačující s ohledem na počty těch, kteří v našem krajském centru o zajištění ubytování požádají. Kraj převzal a provozuje např. ubytovnu v Čechově ulici v Plzni, kde je kapacita 247 míst a v tuto chvíli je zaplněna zhruba z poloviny,“ říká hejtman Rudolf Špoták s tím, že kraj se snaží využívat především ubytování z kapacit státu, měst a obcí.

Školství 

V celém kraji fungují adaptační skupiny pro děti do 18 let, v Plzni jich funguje 5 denně od 7 do 16 hodin. Adaptační skupina pro děti 15+ i nadále funguje v SVČ Radovánek v Plzni, tato skupina už registrovala 71 dětí, pravidelně přichází více než polovina z nich. Kapacita skupiny je zhruba naplněna, děti ale neodmítáme, považujeme funkci této skupiny za smysluplnou. Děti se kromě výuky českého jazyka věnují s kariérovými poradci orientaci ve středoškolském vzdělávání a ti jim také pomáhají s výběrem budoucí školy. Napříč skupinami i školami je ke krizové intervenci připravena Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň a všechna její odloučená pracoviště.

Počty dětí přijatých ke vzdělávání na základě dotazníkového šetření z 86 škol a školských zařízení:

  • adaptační skupiny 3-6 let (74), 7-15 let (206), 15+ (71)
  • přijato do MŠ 18, ZŠ 411, SŠ 3 – data bohužel nejsou zcela kompletní, tato budeme mít až po statistickém sběru MŠMT ke konci března.

Podle zdrojů ministerstva je na území Plzeňského kraje 5 341 dětí ve věku 3-18 let. Z dat vyplývá, že do vzdělávání se zapojila zhruba 15 % z příchozích dětí ve věku 3-18 let.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …