Domů / Plzeňský rozhled / Soutěž Památka Plzeňského kraje 2022 zná své vítěze

Soutěž Památka Plzeňského kraje 2022 zná své vítěze

Den památek Plzeňského kraje se na Krajském úřadě Plzeňského kraje konal již popáté. Součástí slavnostního setkání bylo i vyhlášení výsledků a předání ocenění v soutěži Památka Plzeňského kraje 2022 z rukou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka.

Hlavní cenu „Památka Plzeňského kraje“ 2022 v kategorii pro stavby získala společnost Plzeňský TEN EXPRES

Hlasovat pro nejzdařilejší obnovu památky mohla veřejnost od 21. listopadu do 31. prosince 2022 prostřednictvím internetového portálu soutezpamatka.plzensky-kraj.cz, a to ve dvou kategoriích – Sochy a drobná architektura a Stavby. Celkem bylo na podporu soutěžních památek zasláno 2076 platných hlasů.

„Jedním ze zájmů Plzeňského kraje je péče o naše bohaté kulturní dědictví. Obnova kulturních památek a historických objektů je důležitá pro zachování naší kulturní historie a významně se podílí i na oživení a propagaci památek a zajímavých míst Plzeňského kraje. Velké poděkování si proto zaslouží ti, kteří věnují svůj čas, prostředky a schopnosti péči o památky v našem kraji. Toto ocenění úspěšných vlastníků památek, restaurátorů a zhotovitelů v soutěži Památka Plzeňského kraje má být nejen symbolickým oceněním jejich úsilí, ale i další motivací k zachování kvalitní péče o nemovité kulturní památky u nás,“ říká Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje.

Hlavní cenu „Památka Plzeňského kraje“ 2022 v kategorii pro sochy a drobnou architekturu získal pan Vladimír Lobkowicz

Soutěž Památka Plzeňského kraje vznikla proto, aby se dostalo zaslouženého uznání vlastníkům nemovitých kulturních památek, kteří se podílejí na péči o památky v našem kraji a dalším institucím, které se snaží o jejich zachování pro budoucí generace.

„Všem těm, kteří se věnují tomuto náročnému úkolu, patří velký dík, protože díky jejich práci mohou obyvatelé i návštěvníci našeho kraje poznat a obdivovat jeho zajímavou historii a kulturní bohatství. Věřím, že ocenění v soutěži je takovým poděkováním, které inspiruje i další vlastníky památek k příkladné péči o ně a přispěje k rozvoji péče o kulturní dědictví v našem kraji,“  doplňuje Libor Picka, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

O hlavních cenách „Památka Plzeňského kraje“ rozhodla na základě bodování pětičlenná odborná komise. Člen komise Josef Kuželka, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje k tomu uvádí: „Nominace zdařilých příkladů obnovy kulturních památek do soutěže Památka Plzeňského kraje zasílaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni. Nominováno bylo celkem 18 nemovitých kulturních památek, jejichž obnova nebo její významná část byla dokončena v roce 2022. V kategorii věnované sochám a drobné architektuře se v soutěži volilo z 8 nominovaných kulturních památek a v kategorii „Stavby“ bylo do soutěže nominováno 10 kulturních památek.“

Venkovská usedlost čp. 30 s chalupou čp. 19 ve Studené

Hlavní cenu „Památka Plzeňského kraje“ 2022 v kategorii pro stavby získala společnost Plzeňský TEN EXPRES s.r.o., která je vlastníkem areálu venkovské usedlosti čp. 30 s chalupou čp. 19 ve Studené, a to za celkovou opravu areálu a jednotlivých staveb. Práce zahrnovaly především opravu roubených konstrukcí, opravu střech, rehabilitaci truhlářských výplní oken a dveří. Opraveny byly také fasády zděných staveb v areálu usedlosti, interiéry byly vybaveny dobovým nábytkem. Opravené stavby jsou cenným dokladem venkovské architektury severního Plzeňska od poloviny 18. do 30. let 20. století.

Dále odborná komise ocenila zdařilou obnovu Pražské (Červené) brány městského opevnění v Horažďovicích, která je po opravě fasád a střechy jednou z dominant města. Ocenění získala také celková obnova kaple sv. Judy Tadeáše ve Štítarech u Hostouně, která odvrátila havarijní stav této hodnotné sakrální stavby a navrátila jí původní podobu.

Hlavní cenu „Památka Plzeňského kraje“ 2022 v kategorii pro sochy a drobnou architekturu získal pan Vladimír Lobkowicz za restaurování soch sv. Pavla a sv. Jana v areálu kostela Narození Panny Marie „Na Horničce“ v Plzni – Křimicích. Náročný restaurátorský zásah zahrnoval zpevnění původního materiálu, doplnění chybějících částí, modelace soch i doplnění chybějících kovových atributů. Opravené sochy pak byly osazeny na pilíře ohradní zdi u kostela. Díky tomu může opět vyniknout barokní krása těchto sochařských děl, které byly od roku 1993 uloženy v havarijním stavu v depozitáři.

Restaurování soch sv. Pavla a sv. Jana v areálu kostela Narození Panny Marie „Na Horničce“ v Plzni – Křimicích

Oceněno bylo dále restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a pamětního kříže v Horšovském Týně, které tvoří sochařskou výzdobu silničního mostu vedoucího přes řeku Radbuzu. Dalším oceněným počinem bylo celkové restaurování pilíře se sochou sv. Donáta v Oselcích.

Na základě výsledků veřejného hlasování byly uděleny Ceny veřejnosti. Nejvíce hlasů získala obnova omítek, fasád a plechové krytiny věže kostela sv. Bartoloměje ve Volduchách  s celkovým počtem 352 hlasů a restaurování a přemístění sochy Panny Marie Immaculaty v Podmoklech s celkovým počtem 432 hlasů.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Interaktivní aplikace ČSÚ srovnává kvalitu života v krajích

Kvalitu života obyvatel všech 14 krajů Česka měří 34 vybraných statistických ukazatelů, které Český statistický úřad …