Domů / Plzeňský rozhled / 3d tisk – nové možnosti pro výrobu protézy ruky

3d tisk – nové možnosti pro výrobu protézy ruky

Spojení tří různých oborů na třech fakultách Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) ukázalo  nové možnosti výroby zevního lůžka na myoelektrickou protézu ruky. Interdisciplinární mezinárodní projekt Výzkumné inovace v protetice, na němž plzeňský tým spolupracoval s kolegy a kolegyněmi z Technické vysoké školy Deggendorf, prověřil 3D tisk jako metodu pro výrobu protézy ruky a ukázal nové možnosti designového a technického zpracování.  

3D tisk nabízí řadu možností designového řešení zevního lůžka protézy

„Výroba protézy ruky je složitý technologický proces. Samotné zevní lůžko protézy se konvenčně vyrábí laminací. My jsme zkoušeli využít 3D tisk, který umožňuje nejen neomezenou replikovatelnost a poměrně snadné úpravy protézy, ale velkou výhodu přináší také v oblasti designu, kdy dovoluje zaměřit se více na estetickou stránku protézy a vhodně ji propojit s požadavky na funkčnost,“ popisuje Rita Firýtová z Fakulty zdravotnických studií (FZS), hlavního řešitele projektu. FZS je jedinou fakultou v ČR vzdělávající budoucí ortotiky-protetiky v prezenční formě studia.

Cílem projektu, na němž se podílela také Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a Regionální technologický institut (RTI) Fakulty strojní, bylo vyvinout nové postupy tvarového, konstrukčního a 3D tiskového řešení pro výrobu zevního lůžka na myoelektrickou protézu horní končetiny. Různá řešení testoval tým odborníků ve spolupráci s pětapadesátiletým Jiřím z Plzně, který v roce 2001 následkem úrazu přišel o pravou ruku.

3D tištěné zevní lůžko zkompletované s myoprotézou v designu s výměnnými kryty (červená část)

„Podařilo se nám vytvořit kompletní technologický postup a aktivním způsobem hledáme partnery, kteří by získané know-how přenesli do aplikační praxe. Kromě technických prvků se jedná také o znalostní transfer postavený na zkušenostech interdisciplinární týmové práce, která nám významným způsobem pomohla zlepšit inovační potenciál,“ doplňuje Tomáš Chochole ze Sutnarky.

Autorem designového řešení výsledné protézy je Zdeněk Veverka, vedoucí ateliéru Produktového designu Sutnarky, jehož úkolem bylo co nejlépe využít prostor vymezený protetiky na straně jedné a odborníky na 3D tisk z výzkumného centra RTI na straně druhé. Pozitivním překvapením byla pro členy a členky týmu pevnost 3D tiskem vyrobené protézy. „Ukázalo se, že vytištěná protéza má velmi dobré mechanické vlastnosti a splňuje vše, co potřebujeme,“ konstatuje Tomáš Tykal z Protetiky Plzeň, která se na projektu také podílela.

3D tištěné zevní lůžko zkompletované s myoprotézou – dlaňová strana

Přitom 3D tisk se  podle něj v protetice objevuje zatím spíše okrajově. „Některé společnosti nabízejí například 3D tiskem vyrobené doplňky, které se nasadí na protézu. Jde ale čistě o záležitost designu, cílem je pouze vylepšení vzhledu,“ vysvětluje Tomáš Tykal.

V průběhu projektu byl český tým v kontaktu s výzkumníky z Technologického kampusu Cham, který je součástí Technické vysoké školy Deggendorf.  Bavorský tým testoval návrhy ve spolupráci s osmadvacetiletou Annou, které byla amputována pravá ruka z důvodu vrozené deformity.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Počet dopravních nehod v kraji roste, stejně tak škody na majetku

V Plzeňském kraji bylo v roce 2023 zaznamenáno celkem 4 611  dopravních nehod a proti roku 2022 vzrostl jejich počet …