Domů / Plzeňský rozhled / Atletický stadion ve Skvrňanech má novou rozcvičovnu

Atletický stadion ve Skvrňanech má novou rozcvičovnu

Město Plzeň postavilo na Atletickém stadionu ve Skvrňanech novou rozcvičovnu, která nahradila původní kapacitně nevyhovující objekt. V nové budově vznikly tréninkové sektory pro vrhy a hody, pro skoky do výšky a skoky o tyči, sloužit bude i pro běžecké disciplíny. Investice představuje 23,5 milionu korun včetně DPH.    

Atletický stadion ve Skvrňanech – rozcvičovna

„Plzeň již řadu let systematicky podporuje sport na území města, a to nejen ten vrcholový a profesionální, ale i zájmový a volnočasový. K většímu zájmu dětí, mládeže i dospělých o sportování přispívá určitě i zkvalitňování sportovišť, jejich zázemí i výstavba nových zařízení,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa. Připomněl, že město má již schválenou Koncepci sportu na léta 2021 až 2030, která se zabývá oblastí sportu i sportovní infrastruktury. 

Nová rozcvičovna nahradila tu původní, která již neodpovídala potřebám většího počtu tréninků atletického klubu. „Atletický tunel v zimním období využívá přibližně 400 sportovců denně a až 80 dětí v rámci jedné tréninkové jednotky. Kapacita původního objektu byla pouze 15 dětí, proto atletický klub požádal o jeho rozšíření,“ uvedl první náměstek primátora Roman Zarzycký, do jehož gesce patří oblast sportu.

Stavba se nachází na severní straně atletické tribuny sportovního areálu. Jde o společný velký prostor, který je propojen se stávajícím běžeckým tunelem. Přístup do objektu i výstup z něj je bezbariérový. Funkčně je plocha rozdělena podle jednotlivých atletických disciplín a její využití se bude měnit podle tréninkových potřeb. Výstavba trvala deset měsíců, závěrečná prohlídka stavby se uskutečnila 10. listopadu 2020.

Atletický stadion ve Skvrňanech

Město Plzeň spravuje řadu sportovních zařízení na svém území. Schválený rozpočet na rekonstrukce a provoz městských sportovišť letos dosáhl rekordních 670 milionů korun. Velká část finančních prostředků bude investována do výstavby nové sportovní haly města Plzně Krašovská, další významnou investicí je probíhající II. etapa přestavby plaveckého areálu na Slovanech.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Nejpilnější studenti jazyků v Plzeňském kraji jsou z Přeštic

Žáci 5. třídy  ze ZŠ a MŠ Skočice u Přeštic na jižním Plzeňsku zvítězili v krajském …