Domů / Plzeňský rozhled / Čapí návrat na Rokycansko uvítali nejenom ochránci přírody

Čapí návrat na Rokycansko uvítali nejenom ochránci přírody

Čáp bílý patří odedávna k jednomu z nejoblíbenějších u nás se vyskytujících opeřenců. Také na Rokycansku se těší značnému zájmu všude tam, kde se objeví. Pravidelně však hnízdí jen v Klabavě, Mirošově a Oseku, byť připravených hnízdních možností má více. Přesto tato atraktivní místa, např. v Rakové, Radnicích či na okraji Rokycan, zejí dlouhodobě prázdnotou. Díky spolupráci s plzeňskou záchrannou stanicí, rokycanskými profesionálními hasiči a majiteli pozemků, se dlouhodobě věnují sledování čápů a jejich značením.

Foto Mgr. Karel Brož

„Čáp bílý není na Rokycansku neznámým prvkem. Jeho hnízdění sahá do r. 1946, kdy ve Zbirohu hnízdil na komíně stavení č. 97 a později na komíně továrny. Toto hnízdiště bylo dlouhodobě velice úspěšné, ale bohužel později zaniklo. V r. 1965 vzniklo hnízdiště v Mirošově na komíně bývalého lihovaru. Toto hnízdiště je zde dodnes a čápi zde úspěšně vyvádějí mláďata.  Čápi si také vyhlédli oseckou základní školu, kde již několik let úspěšně hnízdí na zdejším komíně kotelny. V r. 1979 začínají čápi hnízdit v Klabavě na komíně bývalé továrny, později v objektu Západočeského masného průmyslu Plzeň,“ říká Pavel MOULIS, předseda ZO ČSOP Rokycany.

Foto Mgr. Karel Brož

Toto hnízdiště bylo často využíváno, ale díky úbytku čápů zaniklo. V posledních letech jsou zde čápi opět pozorováni a úspěšně zde i vyvádějí mláďata. V r. 1983 vzniká hnízdiště v Kařeze na komíně bývalé cihelny, která je později zbourána. Proto se staví náhradní podložka na vysokém kovovém stožáru nedaleko od původního místa. Tuto podložku čápi přijali a několikrát zde i hnízdili. V r. 1993 bylo založena další umělá hnízdní podložka a to v JZD v Rakové. Do Holoubkova na železniční stožár troleje byli čápi lákáni od r. 1994. Bohužel již dnes toto hnízdiště neexistuje. Další umělá podložka je připravena pro čápy u Radnic a na okraji Rokycan. Není bez zajímavosti, že zde byli čápi již několikrát pozorováni, ale k hnízdění nedošlo. Lze tedy konstatovat, že se čapí populace na Rokycansku dlouhodobě drží na hodnotě dvou až tří obsazených hnízd.

Také rokycanští ochránci přírody využívají moderní metody pro sledování čápů. Kromě kroužkování, které zajišťují členové České společnosti ornitologické, byli v posledních dvou letech vybaveni čápi satelitními vysílačkami k monitoringu jejich pohybu. Bylo to vždy mládě, které předčasně opustilo hnízdo v Mirošově, přičemž jeho návrat na hnízdo nebyl možný. Mládě dostalo vysílač a po zvýšení kondice v plzeňské záchranné stanici živočichů, bylo vypuštěno do skupiny čápů chystajících se na odlet.

Další skvělou příležitostí, kdy se lidé mohou seznámit se zákulisím výchovy mladých čápů je on-line sledování hnízda na ZŠ Osek u Rokycan. Díky školnímu projektu se podařilo instalovat kameru a nahlédnout tak do rodiny tohoto zajímavého opeřence. Na odkazu www.zs-osek.cz se tedy můžete podívat i Vy. Pokud tedy samozřejmě bude toto hnízdo obsazeno.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Příjmy domácností v prvním pandemickém roce rostly, i když nerovnoměrně

V roce 2020 meziročně vzrostly příjmy českých domácností téměř o 5 %, reálně o 1,7 %. Takzvaná …