Domů / Plzeňský rozhled / Ceny průmyslových výrobců v roce 2020 meziročně stagnovaly

Ceny průmyslových výrobců v roce 2020 meziročně stagnovaly

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců a ceny stavebních prací nezměnily, ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 % a ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,1 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 2,7 %, ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Vzrostly ceny stavebních prací o 3,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,1 %.  

V průměru za celý rok 2020 v porovnání s rokem 2019 byly ceny zemědělských výrobců nižší o 3,4 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,1 %, ceny stavebních prací o 3,7 % a  ceny tržních služeb pro podniky o 2,1 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se nezměnily. Vzrostly ceny vajec o 2,8 %, zeleniny a drůbeže shodně o 3,8 % a mléka a obilovin shodně o 2,3 %. Klesly ceny jatečných prasat o 4,0 %, skotu o 2,2 %, ovoce o 0,9 % a brambor o 0,8 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,2 %. Vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 1,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,5 %, z toho ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 0,8 %. Klesly ceny dopravních prostředků o 0,4 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,5 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly nižší o 0,1 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 0,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,4 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,1 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 3,4 %, za služby v oblasti zaměstnání o 3,1 % a za právní a účetnické služby o 0,3 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti programování o 1,2 % a za služby v pozemní dopravě o 0,4 %. Ceny za poradenství v oblasti řízení a ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě se shodně zvýšily o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby meziměsíčně vzrostly o 0,2 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 2,7 % (v listopadu o 2,2 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 2,3 %. Vyšší byly ceny zeleniny o 7,9 %, obilovin o 5,7 %, olejnin o 1,4 % a ovoce o 1,2 %. Ceny brambor klesly o 29,1 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 8,8 %, klesly ceny jatečných prasat o 29,9 %, skotu o 4,7 %, drůbeže o 3,9 %, vajec o 3,2 % a mléka o 1,9 %.

Ceny průmyslových výrobců se v úhrnu nezměnily (v listopadu klesly o 0,1 %). Snížily se především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 6,3 % a těžby a dobývání o 2,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 0,9 %, z toho ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 8,8 %. Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 5,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 6,0 %. Ceny dopravních prostředků se zvýšily o 2,4 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 2,8 %. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly ceny vyšší o 4,2 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly zejména ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 3,3 % a výrobků investiční povahy o 2,5 %, klesly ceny energií o 2,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 3,0 % (v listopadu o 3,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,8 % (v listopadu o 1,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,1 % (v listopadu o 2,0 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 8,7 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 4,8 %, za služby v oblasti programování o 4,2 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 3,8 %. Ceny za služby v oblasti nemovitostí byly vyšší o 3,3 % a za architektonické a inženýrské služby o 1,0 %, ceny za služby v oblasti pozemní dopravy a v oblasti zaměstnání vzrostly shodně o 2,1 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,3 % a za informační služby o 0,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,3 % (stejně jako v listopadu).

Průměrný vývoj v roce 2020
Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2020 v porovnání s rokem 2019 nižší o 3,4 % (v roce 2019 vyšší o 4,9 %). Ceny rostlinných výrobků klesly o 4,0 %, ceny živočišných o 2,4 %. Nižší byly ceny brambor o 19,8 %, zeleniny o 6,0 %, obilovin o 4,9 %. Ceny ovoce byly vyšší o 16,5 %, V okruhu živočišných výrobků klesly ceny skotu o 4,1 %, mléka o 3,4 %, drůbeže o 2,4 % a prasat jatečných o 0,5 %. Vyšší byl ceny vajec, a to o 4,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se v roce 2020 meziročně průměrně zvýšily o 0,1 % (v roce 2019 o 2,6 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 7,7 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,0 %. Ceny zásobování vodou byly vyšší o 6,1 %, nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 4,5 % a dopravních prostředků o 2,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 2,1 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 3,4 %. Klesly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků se snížily o 8,3 % a těžby a dobývání o 2,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly zejména ceny výrobků investiční povahy o 2,5 %, zboží krátkodobé spotřeby o 2,2 %, klesly ceny energií o 1,7 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadu meziročně vyšší o 3,7 % (v roce 2019 po zpřesnění o 4,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2020 o 0,4 % (v roce 2019 o 3,4 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se v průměru zvýšily o 2,1 % (v roce 2019 o 2,6 %). Vyšší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 5,2 %, za služby v oblasti zaměstnání o 5,1 %, za služby v oblasti programování o 3,6 %, za poradenství v oblasti řízení o 3,4 %, za služby v oblasti nemovitostí o 2,9 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 2,4 %. Dále vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 1,8 %, za architektonické a inženýrské služby o 1,6 % a za služby v pozemní dopravě o 1,4 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,3 % (v roce 2019 o 2,4 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – listopad 2020 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně vzrostly o 0,4 % (v říjnu o 0,3 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Dánsku a ve Francii o 1,7 %. V Rakousku byly ceny vyšší o 0,3 %, v Polsku o 0,2 % a v Německu o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny v Irsku o 1,4 %, na Slovensku o 0,7 % a v Česku o 0,5 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v listopadu nižší o 1,8 % (v říjnu o 2,0 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 7,3 %. V Rakousku se ceny snížily o 1,8 %, v Polsku o 1,0 %, v Německu o 0,6 %, na Slovensku o 0,2 % a v Česku o 0,1 %. Ceny se zvýšily pouze na Maltě o 1,8 % a v Maďarsku a ve Slovinsku shodně o 1,1 %.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …