Domů / Plzeňský rozhled / Chodová Planá si užije stavební ruch!

Chodová Planá si užije stavební ruch!

Ředitelství silnic a dálnic ČR informuje, že od 4. července 2022 budou zahájeny stavební úpravy na silnici první třídy číslo 21 (I/21) na rozhraní zastavěného a nezastavěného území městyse Chodová Planá. Stavba potrvá cca 70 dní a je rozdělena na dvě etapy. 

V první etapě dojde k úplné uzavírce silnice I/21 od 4.7.22 do 10.7.2022 a stavba řeší opravu stávajícího propustku na silnici I/21 v obci Chodová Planá. Cílem opravy je obnovení funkce propustku a zajištění lepšího odtoku vody od tělesa komunikace. Vozidla ve směru Planá – Cheb budou vedena mimo místní komunikace po silnicích II. a III. tříd.

Ve 2. etapě bude  rozšířena vozovka pro vybudování zpomalovacího ostrůvku na vjezdu do městyse ve směru od Plané, úprava směrového vedení smíšené stezky, dále budou vybudovány zastávky BUS s přechodem pro chodce a dojde také na    nové  veřejné  osvětlení, které bude reagovat na   stavebně technické uspořádání silnice I/21. Stavební práce budou rozděleny do dvou fází. Doprava bude převáděna přes staveniště za pomoci jednoho jednosměrného jízdního pruhu. Ten bude vyhrazen pouze pro vozidla ze směru od Chebu na Planou. Opačný směr bude veden po objízdné trase stejně jako v etapě 1, která bude část své délky vedena jako jednosměrná komunikace.

Po dobu trvání obou fází 2. etapy budou částečně omezeny vjezdy na silnici I/21 z místních komunikací Slunečná a Husitská, a také z bezejmenné 10 / 12 místní komunikace, která se připojuje na silnici I. Třídy. Dopravní obsluha těchto ulic, popř. firem, bude po dobu uzavírky řešena po síti navazujících místních komunikací. Po dobu fáze 1 bude podél přeložky smíšené stezky vybudována provizorní komunikace pro chodce. Celková délka opravovaného úseku je cca 304 m a bude realizována od 10. 7.  do 11. 9. 2022.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

V sobotu se koná v Rokycanech indiánský Den dětí

Děti oslaví svůj den sice až ve čtvrtek 1. června, ale již na sobotu 27. …