Domů / Plzeňský rozhled / „Čtyřka“ připravuje zatraktivnění vyhlídky Švabiny

„Čtyřka“ připravuje zatraktivnění vyhlídky Švabiny

Městský obvod Plzeň 4 připravuje zatraktivnění jednoho z nejnavštěvovanějších míst na Doubravce – vyhlídky Švabiny. Vyhlídka projde například parkovými úpravami nebo dostane nové parkoviště. Obvod zároveň na začátku roku podnikl aktivní kroky vůči nájezdníkům, kteří v době lockdownu využívají místo k setkávání a nechávají zde značný nepořádek.

Vyhlídka Švabiny

„Vyhlídka Švabiny patří mezi výkladní skříně Doubravky. Jsme rádi, že sem lidé už léta nacházejí cestu a není výjimkou, že se zde v létě konají i svatby. Místo proto neustále udržujeme a zvelebujeme. Na podzim zde byla provedena úprava zeleně, obnova laviček a panoramatického panelu. Budoucí podobu vyhlídky pak nastiňuje nová územní studie, která počítá s vybudováním parčíku navazujícím na objekt vyhlídky, úpravou místní komunikace a novým parkovištěm pro návštěvníky i zahrádkáře,“ říká místostarosta Zdeněk Mádr.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, který je autorem uvedené studie, zmiňuje také instalaci nového mobiliáře včetně stojanů na kola, hracích prvků pro děti a venkovního fitness pro dospělé. V souvislosti s rozšířením komunikace studie navrhuje i nové osvětlení. Pro realizaci úprav vyhlídky je nutné vyřešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, které jsou nyní majetkem ČR zastoupené Státním pozemkovým úřadem. Stát by se tak mělo do dvou let.

Častější kontroly kvůli nepořádku 

Vyhlídka Švabiny v zimě

V současnosti městský obvod trápí nájezdníci, kteří na vyhlídku často přijíždí auty a využívají ji k setkávání. Mnozí z návštěvníků v místě vyhazují odpadky přímo z oken aut a nechávají zde značný nepořádek, a to i přesto, že jsou v okolí nádoby na odpad včetně odpadkových košů. Situace se výrazně zhoršila v období koronavirové krize a s ní souvisejícím lockdownem.

„Při pravidelné prohlídce místa na začátku roku jsme v místě objevili značný nepořádek. Přilehlé parkoviště i přírodní zálivy byly silně znečištěny odpadky, sáčky, jednorázovými kelímky a dalšími odpadky. Náš odbor životního prostředí místo okamžitě vyčistil a z lokality odvezl zhruba padesát pytlů odpadu. S městskou policií jsme se domluvili na pravidelných denních i nočních hlídkách prostoru. Dohled v lokalitě zvýšila také státní policie a s městem Plzní navíc jednáme o citlivých možnostech monitorování místa,“ říká místostarosta Václav Beran.

Vyhlídka Švabiny -vizualizace, plánovaný stav

Městská policie již na místě rozdala první pokuty. Dalším krokem k zajištění pořádku, který čtvrtý plzeňský obvod připravuje, je osazení zábrany z dřevěné kulatiny, která zabrání vjezdů a parkování automobilů uvnitř vzrostlé zeleně.

Vyhlídka Švabiny se nachází nedaleko Rokycanské třídy a ústředního hřbitova ve směru na Božkov. Z místa je viditelná celá plzeňská kotlina, a to od Černic přes centrum města až po rozhlednu Chlum. Vznik samotného objektu vyhlídky se datuje do 70. let minulého století.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Záchranáři hledají svědky víkendové události – napadení samice labutě

K napadení samice labutě velké z hnízdícího páru na Pekelném rybníku u Vejprnic došlo v  sobotu (18. …