Domů / Plzeňský rozhled / Den otevřených dveří bude v Radovánku

Den otevřených dveří bude v Radovánku

Spolek Soužití 2001 po letech své aktivní činnosti konečně dospěl ke svému cíli, kterým   bylo   každodenní  konkrétní naplňování základního principu, a tím je sdružování, solidarita a zájmová činnost především krajních věkových kategorií, tj. juniorů a seniorů! Tento cíl nutně vyžaduje „střechu nad hlavou“ a takové podmínky, jaké existují například ve Středisku volného času RADOVÁNEK v Plzni. 

Tam se stala na počátku letošního roku novou ředitelkou paní Bc. Eva Tischlerová, zkušená manažerka jiných středisek RADOVÁNKU v rámci okresu Plzeň – sever. Její bohaté zkušenosti jsou  výborným vkladem také pro plzeňský RADOVÁNEK, který je v gesci Krajského úřadu Plzeňského kraje. Památná ústřední budova v Pallově ulici stojí před generální rekonstrukcí, která se má realizovat v letošním roce 2016 při nepřerušené činnosti RADOVÁNKU.

„Na paní ředitelku tedy čeká řada nelehkých úkolů. Přesto jí nebyla cizí myšlenka, se kterou jsem ji oslovila letos na jaře s novou přednostkou Ústavu sociálního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy doc. MUDr. Libuší Čeledovou, PhD. Tento ústav a medici, kteří zde studují v 5. ročníku sociální lékařství, jsou od založení občanského sdružení Soužití 2001 jeho stálými členy. Věnují se zde explicitně problematice seniorů, která včetně demografického vývoje vyžaduje mimořádnou pozornost celé společnosti,“ vysvětlila senátorka doc. Milada Emmerová. 

A tak  vzniklo při plzeňském RADOVÁNKU Mezigenerační centrum (MC). Jinými slovy, na dosavadní zájmovou i vzdělávací činnost juniorů se postupně přidruží senioři. Na progresivitu a znalosti mládí navážou zkušenosti, dovednosti a moudrosti seniorů!

„Brzy po Novém roce plánujeme uspořádat „Den otevřených dveří“ v RADOVÁNKU, při kterém se každý zájemce může přesvědčit na vlastní oči, jak hodláme naplňovat  naše společné záměry,“ dodala senátorka Emmerová.

 

BIO Martin Myška

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …