Domů / Plzeňský rozhled / Dotace podpoří kulturu v Rokycanech v letošním roce

Dotace podpoří kulturu v Rokycanech v letošním roce

Rokycanská radnice vyhlásila dotační program na podporu kultury ve městě Rokycany v roce 2021. Je zaměřen na kulturní akce (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, tradiční lidová kultura, přednášky, přehlídky, festivaly, atd.) konané na území města   nebo pořádané prioritně pro občany   Rokycan.

Rokycanská radnice

Účelem je podpořit  kulturní vyžití občanů města  i  neprofesionálních uměleckých aktivit.  Výše celkové částky určené na poskytnutí  dotací v rámci uvedeného programu v r. 2021: je stanovena na 600.000 Kč. Přitom maximální výše přiznané dotace na jednu žádost nepřesáhne   40 % alokované částky a zároveň nepřesáhne výši požadované dotace uvedené v žádosti.   Žadateli nemohou být příspěvkové organizace zřízené městem Rokycany. Dále žadateli nemohou být fyzické ani právnické osoby, mající závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Rokycany nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu.

Lhůta pro podání žádostí začíná  1. února 2021 a končí 19. února 2021. Rozhodným je termín doručení žádosti osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky do podatelny Městského úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, Rokycany.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …