Domů / Plzeňský rozhled / Firma porušila zákon, dostala pokutu 120 tisíc korun

Firma porušila zákon, dostala pokutu 120 tisíc korun

Společnost PILSEN STEEL s.r.o. (nyní v insolvenci), která provozovala stejnojmenné zařízení se sídlem v Plzni, nesplnila v roce 2019 termíny ohlašovacích povinností, které vyplývají z integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje. Porušila tím zákon o integrované prevenci, za což jí inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Plzni uložili pokutu 120 tisíc korun. Hlášení neposkytla ani do dne prohlášení svého konkurzu v červnu 2019.

Firma v termínu do konce března 2019 neohlásila za stacionární zdroje znečišťování ovzduší povinné údaje za předcházející kalendářní rok do systému ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). Do konce dubna 2019 také nepředložila Krajskému úřadu Plzeňského kraje dílčí roční zprávu plnění podmínek integrovaného povolení.

„Souhrnná provozní evidence týkající se údajů o stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší je oproti jiným provozovnám, než jsou např. kotelny nebo lakovny, mnohem rozsáhlejší, protože obsahuje větší počet instalovaných zařízení rozličného určení. V provozovně PILSEN STEEL s.r.o. bylo instalováno více než 70 kusů technologických zařízení, jejichž provoz má významný vliv na kvalitu ovzduší v lokalitě města Plzně. Šlo zejména o různé druhy pecí, mísičů, pálících zařízení, zařízení na zpracování dřeva, zařízení na aplikaci nátěrů. O těchto zdrojích znečišťování jsou vedeny roční údaje, které pak využívají ke své činnosti anebo kontrolám krajské úřady, ČIŽP anebo ČHMÚ,“  řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Rozhodnutí nabylo právní moci 30. května 2020.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Call centrum pomůže seniorům s registrací na očkování

Plzeň ve spolupráci s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, z. s připravila vlastní systém, jímž …