Domů / Plzeňský rozhled / Jezdí k nám hodně hostů, ale spí u nás jenom málo

Jezdí k nám hodně hostů, ale spí u nás jenom málo

V Plzeňském kraji došlo v roce 2023 k meziročnímu nárůstu návštěvnosti i počtu přenocování. Průměrná délka pobytu při přepočtu na jednoho hosta se mírně zkrátila. Do regionu se vrátili zahraniční turisté a hosté z Německa představovali stále nejvyšší počet zahraničích návštěvníků.

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,1 % a jedná se tak až o devátý podíl v rámci krajů. Mezi nejvíce nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovala více než třetina všech turistů. K dalším často vyhledávaným oblastem se v roce 2023 zařadily kraje Jihomoravský, Jihočeský a Královéhradecký. Naopak nejméně návštěvníků směřovalo na Pardubicko, Ústecko a Vysočinu.

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 4. čtvrtletí roku 2023 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 168 968 osob, z toho 39,7 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a necelé dvě třetiny tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku návštěvnost kraje mírně vzrostla, celkový počet hostů byl o 4,2 % vyšší než ve 4. čtvrtletí roku 2022. Výrazněji se na tomto nárůstu podíleli zahraniční turisté, do našeho kraje jich přijelo o 7,7 % více v porovnání se 4. čtvrtletím roku 2022. Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů   představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 33 261, což byla téměř polovina všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté ze Slovenska (4 252), Polska (2 697), Rakouska (2 339) a Tchaj-wanu (2 329).

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s rokem 2022 ve všech krajích k nárůstu počtu hostů. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Hl. městě Praze, kde se počet turistů zvýšil o 24,3 %, dále pak v krajích Karlovarském (o 16,5 %), Středočeském (o 14,5 %) a Jihočeském (o 13,1 %). Plzeňský region byl na osmém místě a došlo zde k nárůstu počtu hostů o 7,1 %.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Interaktivní aplikace ČSÚ srovnává kvalitu života v krajích

Kvalitu života obyvatel všech 14 krajů Česka měří 34 vybraných statistických ukazatelů, které Český statistický úřad …