Domů / Plzeňský rozhled / Komunikace Kdyně – Brnířov na Domažlicku se rekonstruuje

Komunikace Kdyně – Brnířov na Domažlicku se rekonstruuje

Ředitelství silnic a dálnic ČR oznamuje, že dnes – v úterý 14. 9. 2021 – budou zahájeny stavební práce na opravě komunikace I/22 v rámci akce I/22 Kdyně – Brnířov na Domažlicku.

Předmětem stavby je oprava komunikace I/22 na průtahu obcí Kdyně a Brnířov. V řešeném zhruba 1,1 km dlouhém úseku proběhne rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky a bude provedena úprava šířkového uspořádání silnice. Součástí stavby je dále úprava chodníků, autobusových zastávek, úprava odvodňovacího systému vozovky a instalace trvalého dopravního značení. Na vjezdu do obce Brnířov bude také vybudována vjezdová brána, která zajistí dodržování průjezdních rychlostí v obci.

Stavební úpravy v řešeném úseku jsou v letošním roce plánovány do 31. 10. Poté bude zahájena zimní technologická přestávka. V případě příznivých klimatických podmínek mohou práce probíhat i během listopadu. Znovuobnovení prací proběhne na jaře příštího roku. Úplné dokončení stavebních prací je pak plánováno v první polovině roku 2022. Během   úprav dojde v úseku k částečné uzavírce a doprava bude vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově. Během zimní přestávky by pak komunikace měla být opět průjezdná bez výraznějších omezení.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede opravu společnost COLAS a.s., která ve výběrovém řízení uspěla s cenou realizace stavby ve výši 21,1 mil. Kč bez DPH.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Retro běh pro mizící druhy jako oslava výročí

Sportování a ochrana přírody, to vše se úspěšně  spojí v jedno, a to už  v …