Domů / Plzeňský rozhled / Kraj zajistí péči o děti zaměstnanců vybraných profesí od 4. ledna

Kraj zajistí péči o děti zaměstnanců vybraných profesí od 4. ledna

Od pondělí 4. ledna 2021 bude v Plzeňském kraji opět fungovat 24 škol a školských zařízení, která budou vykonávat péči o děti ve věku od 3 do 10 let. Do škol mohou být přihlášeny děti zaměstnanců ve zdravotnictví, v záchranných a ozbrojených složkách a dalších vybraných profesí. Školy byly určeny na základě vydaného rozhodnutí hejtmanky Plzeňského kraje o vykonávání péče o děti za nouzového stavu (viz příloha).

ilustrační foto

Školy a školská zařízení byla vybrána tak, aby bylo minimálně jedno takové zařízení v každé obci s rozšířenou působností (ORP) v kraji.

„Chceme vyjít vstříc rodičům, kteří jsou zaměstnaní v profesích důležitých pro ochranu zdraví a majetku našich občanů a pro zajištění dalších nezbytných činností. Tito zaměstnanci proto budou mít možnost umístit svoje děti do vybraných škol a školských zařízení v kraji,“ říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Péče bude zajištěna dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnaní u bezpečnostních sborů, obecní policie, ve zdravotnictví, sociálních službách, na vybraných úřadech, ve školství, u ozbrojených sil nebo u České pošty. Zařízení budou k dispozici od 4. ledna 2021 v čase od 6:00 do 16:00 hodin. Zaměstnanci vybraných profesí se mohou přihlašovat prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách kraje.

Obecné informace k provozu škol a školských zařízení od 4. ledna 2021

Provoz mateřských škol: zachován.

Provoz základních škol:

  • prezenční výuka probíhá u žáků 1. a 2. ročníků základních škol
  • prezenční výuka probíhá také u žáků vyšších ročníků prvního stupně ZŠ za předpokladu, že v tomto školním roce jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. a 2. ročníku ZŠ (tzv. malotřídní školy)
  • prezenční výuka probíhá u dětí zařazených do přípravné třídy ZŠ
  • prezenční výuka probíhá u žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních
  • prezenční výuka probíhá u žáků základních škol a tříd zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona
  • prezenční výuka probíhá také u dětí přípravného stupně ZŠ speciální
  • distanční vzdělávání je povinné pro ostatní žáky základní školy

Provoz středních škol a vyšších odborných škol:

  • výuka probíhá distančním způsobem
  • prezenční výuka je povolena pouze u praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Provoz dalších škol:

Prezenční výuka probíhá u žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.

Výuka v základních uměleckých školách probíhá distančním způsobem.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Industriální stezka se proměnila ve stopovací hru

Industriální stezka po historických zajímavostech bývalého cukrovaru či tramvajové vozovny a současného areálu DEPO2015 se …