Domů / Plzeňský rozhled / Město bude zavádět vybraná doporučení do praxe

Město bude zavádět vybraná doporučení do praxe

Co   očekávají klienti úřadu správních agend, to aktuálně zjišťuje Magistrát města Plzně. Cílem je přizpůsobit požadavkům práci úřadu a poskytované služby. Nejnovější šetření se uskutečnilo v uplynulých dnech u několika stovek klientů na plzeňském odboru registru vozidel a řidičů a na odboru správních činností, plánováno je také šetření na živnostenském úřadě. Na výsledky zjištění bude úřad reagovat konkrétními kroky, kromě toho ale také vytvoří metodiku neboli srozumitelný návod, jak provádět průzkumy mezi klienty, jak je vyhodnocovat i jak zavádět související opatření. 

plzeňská radnice

„Město Plzeň dlouhodobě shromažďuje podněty od občanů. Potřebujeme je k tomu, abychom mohli dělat maximum pro zlepšení služeb úřadu. Různými opatřeními reagujeme na jejich požadavky a já si dovolím tvrdit, že jsme v tomto skutečně moderní a přívětivý úřad,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Terénní šetření, tedy přímo mezi klienty, se v uplynulých dnech uskutečnilo na Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně v Koterovské ulici a také na Odboru správních činností Magistrátu města Plzně na náměstí Republiky 16. Šetření bylo součástí projektu nazvaného Plzeň v pohybu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Hodnocena byla spokojenost klientů s úřadem. V nejbližší době je šetření plánováno rovněž na živnostenském úřadě v Tylově ulici.

„Tato tři pracoviště magistrátu jsme zvolili záměrně, a to z důvodu, že se jedná o odbory, které jsou velmi často v kontaktu s občany a většina prováděných činností je zaměřena na spolupráci s občany při řešení jejich požadavků, tedy takzvaných životních situací,“ vysvětil Petr Triner, ředitel Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně. Na základě zpětné vazby od občanů bude město zavádět vybraná doporučení do praxe, což má zvýšit spokojenost klientů a udělat magistrát co nejpřívětivější pro zákazníky a občany města.

šetření úřadu

„Dotazníkové šetření je současně počátečním krokem k tvorbě Metodiky Magistrátu města Plzně. Ta nám má sloužit k získávání zpětné vazby včetně stanovení konkrétních opatření. Po průzkumu spokojenosti a analýze současného stavu získávání zpětné vazby bude zpracována metodika zjišťování spokojenosti klientů Magistrátu města Plzně a budou stanovena konkrétní opatření,“ doplnil Petr Triner.

Zpracovaná metodika poskytne srozumitelný návod, jak provádět průzkumy spokojenosti mezi klienty magistrátu, jak je koncipovat, jak získané informace a podněty vyhodnocovat a jak zavádět související opatření, aby byla funkční a výsledky byly snadno interpretovatelné.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Děti, vytáhněte své rodiče na Mikuláše do PLUTA!

Divadlo PLUTO ( Masarykova 75, Plzeň) – profesionální scéna malých forem komedie. Už tuto neděli se …