Domů / Plzeňský rozhled / Myslivecký večer v Líšné se opět vydařil

Myslivecký večer v Líšné se opět vydařil

Již po dvacáté šesté uspořádali myslivci v Líšné nedaleko Zbirohu na Rokycansku slavnostní večer věnovaný svým členům, partnerkám, stálým honcům i významným hostům. Dali tak jasně najevo, že nejsou jen aktivní složkou hospodařící v krajině, ale i významnými nositeli kultury v řadě obcí, Líšnou nevyjímaje.

Vše začalo úderem osmnácté hodiny, kdy do nově zrekonstruované a vkusně vyzdobené Hospůdky na návsi dorazili vyznavači Hubertova cechu se svými drahými polovičkami. Slavnostní myslivecký večer má svůj pečlivě připravený a léty prověřený scénář. Téměř šedesát lidí se stejným zájmem o myslivost se příjemně baví a pozvolna vstřebává informace o mysliveckých zvycích i tradicích, které jsou součástí českého národního kulturního dědictví. A je dobře, že myslivecké spolky na Rokycansku včetně Líšné, k tomu těmito akcemi výrazně přispívají zvlášť v době, kdy si Českomoravská myslivecká jednota připomíná 100. let od svého vzniku.

Po slavnostním zahájení mysliveckými trubači – Jitkou Maxovou a Františkem Svejkovským se slova ujímá předseda spolku Roman Hrabák. Následuje několik hudebních vstupů muzikanta Roberta Jíši a zpěvačky Janiny, kteří někteří přítomní využívají nejen k poslechu, ale i tanci. Za zvuku loveckých fanfár nastává pasování na lovce zvěře. Bohuslav Jansa pasuje Václava Mudru mladšího, který ulovil svého prvního jelena siku, Václava Krásla – ulovil daňka a Václava Hurta, který má na svém kontě lišku.

Dlouholetý myslivecký hospodář Bohuslav Jansa

V honitbě s více než tisíci hektary, kterou obhospodařuje místní spolek, se vyskytuje kromě výše jmenované zvěře i zvěř jelení, mufloní, srnčí a samozřejmě i černá. Z drobné zvěře zde spatříme zajíce, bažanty i koroptve, a tak se má více než dvacet členů Mysliveckého spolku Chrasta Líšná co ohánět. Za uplynulou sezónu se jim podařilo ulovit poměrně velký počet kusů spárkaté zvěře, přičemž nejlepším lovcem byl v rámci večera dekorován Tomáš Valenta, který se zaměřil na lov lišek a divokých prasat. Pestrý program je složen nejen z informací o bohaté činnosti místních myslivců, ulovených trofejí, ale slouží především k obveselení přítomné společnosti. Myslivci tak jasně dokazují, že jsou veselou cháskou, kde není nouze o legraci. Zároveň je za nimi vidět i kus poctivě odvedené práce nejen pro přírodu, ale i kulturní dění v  obci. (foto a text Pavel Moulis)

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

V Česku bylo nejméně patentových přihlášek od roku 1995

V roce 2023 si u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR podali tuzemští přihlašovatelé k patentové ochraně 465 svých …