Domů / Plzeňský rozhled / Nejvyšší meziroční nárůst nezaměstnanosti byl v Karlovarském kraji

Nejvyšší meziroční nárůst nezaměstnanosti byl v Karlovarském kraji

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO, očištěný od sezónních vlivů, v 1. čtvrtletí 2021 v porovnání se 4. čtvrtletím 2020 vzrostl o 13,1 tis. Celkový počet nezaměstnaných ve věku 15 a více let se meziročně zvýšil o 73,3 tis. a dosáhl 179,5 tis. osob. Došlo jak k nárůstu počtu nezaměstnaných žen o 48,9 tis. na 98,4 tis., tak k nárůstu počtu nezaměstnaných mužů o 24,5 tis. na 81,0 tis. Nejvíce nezaměstnaných přibylo ve Středočeském kraji (o 16,6 tis.) a v Praze (o 14,3 tis.). Značně vzrostl i počet nezaměstnaných v kraji Ústeckém (o 8,6 tis.) a Karlovarském (o 8,0 tis.). 

ilustrační foto: Thinkstock

Počet nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně zvýšil o 3,6 tis. a dosáhl 34,8 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15–64letých (podíl nezaměstnaných na pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) v 1. čtvrtletí 2021 meziročně stoupla o 1,4 p. b. na 3,4 %.

regionálního pohledu byl nejvyšší meziroční nárůst míry nezaměstnanosti a zároveň i nejvyšší hodnota v kraji Karlovarském (o 5,7 p. b. na 8,6 %). Vyšší nárůst míry nezaměstnanosti (o dva procentní body a více) byl ve čtyřech krajích, a to ve Středočeském (o 2,4 p. b.), Ústeckém (o 2,2 p. b.), Plzeňském (o 2,1 p. b.) a v Hlavním městě Praze (o 2,0 p. b.). Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti byla ve Zlínském kraji (1,6 %), kde klesla o 0,1 p. b.

Ekonomická neaktivita
Počet osob ekonomicky neaktivních ve věku 15 a více let se meziročně zvýšil o 7,4 tis. na 3 607,6 tis. Nárůst ekonomicky neaktivních žen a mužů byl protichůdný. Zatímco počet neaktivních žen klesl o 5,5 tis., počet neaktivních mužů vzrostl o 12,9 tis., z toho ve věku do 24 let o 10,1 tis. Podle stupně dosaženého vzdělání se jedná především o nárůst ekonomicky neaktivních středoškolsky vzdělaných mužů s maturitou (o 13,3 tis.) a vysokoškolsky vzdělaných žen (o 16,9 tis.). Zvýšení počtu ekonomicky neaktivních mužů i žen bylo způsobeno nárůstem hlavně ve věkové skupině 15–19 let (o 14,2 tis.) a 65 a více let (o 33,9 tis.).

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. V 1. čtvrtletí roku 2021 činil jejich počet 108,0 tis. osob, tj. o 14,6 tis. více než ve stejném období roku 2020. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je totiž schopno nastoupit jen 41,4 tis. osob.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Záchranáři hledají svědky víkendové události – napadení samice labutě

K napadení samice labutě velké z hnízdícího páru na Pekelném rybníku u Vejprnic došlo v  sobotu (18. …