Domů / Plzeňský rozhled / O vodě ze všech stran aneb historie plzeňského vodárenství

O vodě ze všech stran aneb historie plzeňského vodárenství

Na počátku existence plzeňské vodárny bydlelo sedm klíčových pracovníků s rodinami přímo v obytném domě u vodárenské kotelny a strojovny, aby to měli do práce blízko a v nutných případech byli okamžitě k dispozici. Ve firmě měli definitivu, byli pod penzí a se stálým platem.

I tuto zajímavou informaci se dozvíte v  nové publikaci společnosti VODÁRNA PLZEŇ, která právě spatřila světlo světa. Dílo s názvem PLZEŇSKÁ VODÁRNA a podtitulem O vodě ze všech stran mapuje slavnou historii plzeňského vodárenství od první říční vodárny v Pražské ulici a první kašny na náměstí až po současnou moderní vodárnu špičkových parametrů.

Její autor Ladislav Silovský přibližuje v knize poutavým způsobem dějiny plzeňské vodárny a čistírny odpadních vod. Životodárnou tekutinu představuje ze všech stran a dokumentuje, jak je složité zajistit dostatek pitné vody pro velké město, a také umět odpadní vodu z kanalizace vyčistit a vrátit ji do přírody. Jeho texty mají reálný základ v dokumentech, které při více než roční práci nalézal v archivech a v dobovém tisku, ale i v osobní zkušenosti – 46 let pracoval jako strojník na ČOV I a II v Plzni. Výsledkem je unikátní dílo s mnoha texty, jedinečnými příběhy o osobnostech plzeňského vodárenství a nikdy nezveřejněnými fotografiemi, které historii plzeňské vodárny dokládají.

Plzeňskou vodou pokřtili knihu generální ředitel vodárny  Jiří Kozohorský (vpravo) s obchodním ředitelem Janem Taušlem.

Čím více informací jsem nalézal v archivech, tím více rostl můj obdiv k lidem, které nevšední dějiny vodárenství v Plzni tvořili a tvoří. Nechybějí ani příběhy dramatické, kdy byly naše provozy, ať už zásahem přírody či lidským chybám, na pokraji velkého ohrožení. Děkuji současnému vedení vodárny za to, že umožnilo po všech stránkách přivést tuto knihu k životu. Vážím si toho velice,“ říká Ladislav Silovský.

Knihou vzdává úctu a vyjadřuje obdiv všem minulým i současným družinám ´vodárníků´ bez ohledu na to, jaké místo zastávali a zastávají při nekončící snaze zajistit kvalitní pitnou vodu pro město Plzeň, kterou také umějí dobře vyčistit.

Autor knihy, pan Ladislav Silovský, se vodárenství upsal již před mnoha lety a tomuto oboru a této profesi zůstal věrný doposud. Bylo velmi zajímavé se s ním o jeho připravované knize bavit. Naše společnost i díky tomuto dílu může technickým nadšencům, Plzeňanům a zejména mladým lidem přiblížit to, co je povětšinou skryto pod povrchem, co funguje nepřetržitě a na co se vždy můžete spolehnout,“ uvedl generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský.

Víte, že:

  • Za rok vyrobí plzeňská úpravna vody na Homolce 13 milionů kubíků vody, což je asi šest tisíc bazénů na Slovanech.

  • Na současnou moderní mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod v Jateční ulici (ČOV II) je napojeno 180 tisíc osob. Délka stokové sítě je 540 kilometrů a vyčištěná voda za rok činí 18 milionů kubíků.

  • VODÁRNA PLZEŇ a.s. je nejvýznamnějším provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Plzeňském kraji. Společnost provozuje 26 úpraven vody a 90 podzemních zdrojů. V roce 2022 odebíralo pitnou vodu z Plzně 241,5 tisíc obyvatel. Ve stejném roce činila potrubní síť vodárny v Plzni 1420 kilometrů. Doplněna je o 91 vodojemů a 67 čerpacích stanic. V oblasti kanalizace s se VP a.s. stará o 26 čistíren odpadních vod a 973 kilometrů kanalizační sítě se 103 čerpacími stanicemi. Prostřednictvím cca 34 tisíc přípojek tak zajišťuje odvod a likvidaci odpadních vod pro více než 227 tisíc obyvatel.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …