Domů / Plzeňský rozhled / Opravy mateřských škol jsou v plném proudu

Opravy mateřských škol jsou v plném proudu

Mateřské školy během letních prázdnin omezují svůj provoz a jejich zaměstnanci si užívají zasloužené volno a dovolenou. To však neznamená, že areály mateřských škol zůstávají osiřelé. Děti a zaměstnance totiž na některých mateřských školách vystřídají řemeslníci. 

Broušení starého nátěru na letní terase 24. MŠ Schwarzova

Prázdniny jsou vždy tradičně věnovány rekonstrukcím, opravám a nezbytné údržbě areálů mateřských škol ve správě centrálního městského obvodu. V letošním roce probíhají práce na 22. MŠ v Mánesově ulici, kde byla vybudována dílna pro děti a sklad zahradního vybavení. Dále se rekonstruují vstupy do pavilonů a sociální zázemí pavilonu B na 55. MŠ v Mandlově ulici. Zázemí již neodpovídalo potřebám předškoláků, jelikož pavilon původně sloužil jako jesle. Nátěry evakuačních schodišť jsou obnovovány v 70. MŠ ve Waltrově ulici. Na 24. MŠ ve Schwarzově ulici probíhá rekonstrukce památkově chráněné letní terasy. Připravuje se také výměna jídelních výtahů na 27. MŠ ve Dvořákově ulici a ve vybraných areálech opravy podezdívek a plotů.

rekonstrukce dětské dílny a skladu zahradního vybavení 22. MŠ Mánesova

„Při opravách musíme respektovat požadavky všech předpisů a zejména pak potřeby uživatelů – našich nejmenších. V této souvislosti chci za příkladnou spolupráci poděkovat paním ředitelkám, zaměstnancům mateřských škol, stavitelům, řemeslníkům i kolegům z našeho úřadu,“ dodává Petr Baloun první místostarosta Městského obvodu Plzeň 3.

Na příští rok jsou plánovány velké investice do výměny střechy na 32. MŠ v Resslově ulici, dále zateplení 63. MŠ v Lábkově ulici a pokračovat samozřejmě budou i opravy a údržba všech areálů.

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Retro běh pro mizící druhy jako oslava výročí

Sportování a ochrana přírody, to vše se úspěšně  spojí v jedno, a to už  v …