Domů / Plzeňský rozhled / Plzeňský kraj připraví uzavření smlouvy s ČD na 10 let

Plzeňský kraj připraví uzavření smlouvy s ČD na 10 let

O krocích, které povedou k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě, a to přímým zadáním na období od prosince 2023 do prosince 2033, tj. na 10 let, dnes rozhodli radní  Plzeňského kraje. Uzavřením této přímé smlouvy dosáhne oproti předchozí neúspěšné veřejné soutěži finanční úspory ve výši více než půl miliardy korun. Konečné znění smlouvy po jejím zpracování a odsouhlasení Radou PK bude ještě muset schválit zastupitelstvo. 

Zahájit jednání o uzavření smlouvy přímým zadáním s dopravcem České dráhy, a.s., se Rada Plzeňského kraje rozhodla po neúspěšné veřejné soutěži a následujícím dlouhém a náročném hledání nejvýhodnější cenové a kvalitativní nabídky přepravců působících v regionu.

 „Oslovili jsme všechny dopravce a čtyři z nich projevili zájem o spolupráci. Těm jsme zaslali sdělení o záměru uzavřít smlouvy o veřejných službách ve veřejné drážní osobní dopravě pro provozní celky Plzeňsko a Český les. Finanční modely, které zpracovali, však byly příliš vysoké, a proto jsme na základě usnesení rady kraje rozhodli, že s nimi budeme dále jednat o dalších možnostech snížení cen při dosažení maximálního kvalitativního zajištění přepravy, tedy dobré kvality vozidel,“ popsal průběh nalezení nejvhodnější varianty budoucího přepravce náměstek pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Ze čtyř možných přepravců tak nakonec bylo jednáno se třemi, a to s dopravci Leo Express Tendders, s.r.o., ARRIVA vlaky s.r.o. a České dráhy, a.s., kteří zaslali kraji aktualizované finanční modely.

„Provedli jsme jejich multikriteriální analýzu a porovnání. Nakonec RPK upřednostnila variantu s maximálním počtem zcela nových vozidel, a to nabídku dopravce České dráhy, a.s.,“ sdělil náměstek P. Čížek a zdůraznil, že nakonec bylo docíleno ceny o více než 50 milionů korun ročně nižší, než byla původně uváděna ve veřejné soutěži.

 

Přiblížil také, že tato vybraná synergická verze zahrnující provozování celku Plzeňsko a Český les v rámci jednoho finančního modelu předpokládá v prvním roce provozu nasazení 11 zcela  nových vozidel PESA Link na tratích Plzeňska. „V provozním souboru Český les budou v první polovině kontraktu nasazena vozidla Regionova, v druhé polovině trvání smlouvy pak budou výkony realizovány kvalitnějšími vozidly Stadler RS1, která budou již také vybavena mobilní částí systému ETCS,“ dodal náměstek Čížek. „Budeme tak mít na Plzeňsku během třech let velice moderní vozový park – 11 nových vozidel a ostatní vozidla nebudou přesahovat stáří roku 2012,“ upřesnil.

„Chtěl bych poděkovat panu náměstku Čížkovi, že se s cílem dosáhnout maximální kvality a co nejnižší ceny tímto procesem nalézání co nejvýhodnějšího dopravce tak dlouho a pečlivě zabýval. Plzeňský kraj bude díky němu, zvolenému postupu a díky konečnému rozhodnutí zastupitelů spořit při současné modernizaci vozového parku obrovské prostředky,“ komentoval dnešní rozhodnutí Rady kraje náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký. Během deseti let totiž úspora peněz při uzavření přímé smlouvy na dobu 10 let představuje více než půl miliardy korun.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Informace o vodě ve Velkém boleveckém rybníce nyní najdete na webu

Výšku hladiny, množství dočerpané vody z Berounky i aktuální teplotu vody při hladině si nyní mohou …