Domů / Plzeňský rozhled / Po narození se vešly do dlaně

Po narození se vešly do dlaně

V České republice se každoročně narodí přibližně 115 000 dětí. Neustále však stoupá počet těch, které se narodily předčasně, tedy před 37. týdnem těhotenství. Ročně u nás přijde na svět okolo 8,5 % dětí dříve, než jsou na to fyzicky připraveny. Vysoká úroveň perinatologických center i láska rodičů připraví většinu z nich na zcela normální život. Na problematiku dětí do dlaně upozorňuje putovní výstava, která nyní zavítá do Fakultní nemocnice Plzeň. Pořádá ji občanské sdružení Nedoklubko ve spolupráci s farmaceutickou společností AbbVie,  FN Plzeň a rodiči, kteří poskytli fotografie svých dětí.

„Předčasně narozených dětí se u nás rodí méně než je evropský průměr, přesto se jejich počty každoročně zvyšují. Tyto děti vyžadují zvýšenou a dlouhodobou péči a jejich rodiče jsou vystavováni těžké životní zkoušce. Proto se snažíme na problematiku systematicky upozorňovat a rodinám s předčasně narozenými dětmi poskytovat co nejširší podporu,“ vysvětluje Lucie Žáčková, ředitelka sdružení Nedoklubko.

Cílem výstavy je zvýšit povědomí široké veřejnosti o předčasných porodech a na konkrétních příbězích předčasně narozených dětí ukázat, že si zaslouží naši péči. Amatérské fotografie zachycují malé bojovníky od prvních chvil na světě, kdy jim šlo o život, až po současnost, kdy díky špičkové péči zdravotnického personálu a lásce svých rodičů vyrostly v děti, které se nikterak neliší od svých donošených vrstevníků.

Za předčasně narozené se považují děti, které přijdou na svět před 37. týdnem těhotenství. Dolní hranicí životaschopnosti byl stanoven 24. týden těhotenství. O tyto děti se v Česku stará dvanáct specializovaných perinatologických center. Mezi přední pracoviště patří Fakultní nemocnice Plzeň. „Přestože počet předčasně narozených dětí během posledních let stoupá, díky vysoké úrovni péče lékařů a s pomocí špičkových technologií procento těžkých postižení klesá. I u nejrizikovější skupiny nedonošených novorozenců je dnes vysoká šance na přežití a normální vývoj,“ říká vedoucí lékařka Centra vývojové péče neonatologického oddělení v Plzni MUDr. Eva Dortová.
Předčasně narozeným dětem hrozí řada zdravotních komplikací, protože nejsou ještě připraveny na život mimo dělohu. Kromě podchlazení se u nich často vyskytují dechové obtíže, tzv. syndrom dechové tísně (RDS syndrom), který souvisí s nezralostí plicní tkáně, nebo apnotické pauzy, kdy dítě přestává dýchat z důvodu ne zcela vyvinutého dechového centra v mozku. Mezi další komplikace patří nízký krevní tlak, chudokrevnost, nezralost ledvin či nezralost zažívacího systému, která může vést k poruchám příjmu potravy a růstu. Nezralost centrálního nervového systému může způsobit poruchy zraku, sluchu či poškození mozku. Drtivá většina těchto dětí, i ty s nejmenší hmotností, však dnes přežije bez celoživotního handicapu.
Výstava fotografií vznikla za podpory farmaceutické společnosti AbbVie. „Naším cílem je nejen přinášet inovativní řešení ve výzkumu a vývoji nových léčiv, ale také se výrazně podílet na osvětě u řady zdravotních problémů. Proto nás těší, že jsme mohli podpořit výstavu fotografií předčasně narozených dětí, která přibližuje tuto problematiku široké veřejnosti,“ říká ředitelka komunikace společnosti AbbVie Eva Šebestová.

Od počátku letošního roku byla výstava k vidění již na několika místech republiky – v Obchodním centru Šestka, v Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, ve FN Olomouc, FN Ostrava a naposledy také v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Fakultní nemocnice Plzeň bude výstavu hostit nyní, a to v prostorách lochotínského areálu, vchod B, 1. NP. Široké veřejnosti bude přístupná od 1. do 30. září 2014. Poté se přesune do dalších měst Čech i Moravy.

 

BIO Martin Myška

Mohlo by vás zajímat

Pojďte s námi do přírody s kalendářem a přehledem akcí na letošní rok

Chodíte rádi do přírody? V Kalendáři akcí „Pojďte s námi do přírody 2024!“ naleznete seznam …