Domů / Plzeňský rozhled / Příjmy domácností mezičtvrtletně stouply o 3,9 %, říká statistika

Příjmy domácností mezičtvrtletně stouply o 3,9 %, říká statistika

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně stoupl o 3,9 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 4,8 % a míra úspor poklesla o 3,2 procentního bodu.  Příjmy i spotřeba domácností výrazně stouply.  Vyplývá to z  údajů Českého statistického úřadu. 

foto pixabay

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele stoupl v 2. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 3,9 %, meziročně vzrostl o 6,4 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele mezičtvrtletně stoupla o 4,8 %. Meziročně se zvýšila o 8,6 %.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 2. čtvrtletí hodnoty 38 890 Kč a oproti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 3,9 %, meziročně o 10,1 %. Do výrazného meziročního růstu příjmů ze zaměstnání se také promítl pokles prostředků vyplacených zaměstnancům v rámci programu ANTIVIRUS, které nepředstavují dle metodiky ESA 2010 mzdy2 , jejich pokles přispěl k růstu mezd oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku.

Míra úspor dosáhla 21,3 %. Mezičtvrtletně tak byla míra úspor domácností nižší o 3,2 p. b., meziročně poklesla o 2,1 p. b.  Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,2 p. b. a dosáhla 9,5 %.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Děti, vytáhněte své rodiče na Mikuláše do PLUTA!

Divadlo PLUTO ( Masarykova 75, Plzeň) – profesionální scéna malých forem komedie. Už tuto neděli se …