Domů / Plzeňský rozhled / Sbírka pro nepomuckého Johánka

Sbírka pro nepomuckého Johánka

V rámci svatojánských oslav můžete finančně přispět na umělecký podstavec pod sochu sv. Jana Nepomuckého na kruhový objezd v Nepomuku. Sbírku pořádá město Nepomuk.

Socha Svatého Jana Nepomuckého, foto Vladimír Červenka

Nečekaný objev byl učiněn uprostřed letních prázdnin 2019 ve Lnářích. V prostoru zrušeného řeholního hřbitova, v zahradě Psychiatrické léčebny Lnáře, jež bývala do roku 1950 klášterní zahradou, byla v zemi zcela náhodou objevena socha sv. Jana Nepomuckého, jejíž stáří je více než sto let. Socha je sériový litinový výrobek zhotovený v roce 1913 v arcibiskupských železárnách v Rožmitálu pod Třemšínem.

Co se týče bližší historie sochy, vyrobena byla na návrh tehdejšího ředitele velkostatku Lnáře, lesmistra Theodora Mokrého, a to pro nedalekou obec Tchořovice. Důvody ukrytí sochy nejsou známy, mohlo se jednat o opatření kněží před možným zničením sochy (zrekvírování během války, ničení svatojánských památek po vzniku Československa apod.). Jisté je, že socha byla uložena pietně a záměrně, protože její plastické části a obličej byly umístěny lícem dolů, aby je takovou měrou nehlodal zub času, například vsakující se voda.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku

V současné době je socha v dlouhodobém pronájmu městu Nepomuk a je schváleno její umístění na kruhový objezd U Pyramidy. Příspěvek na opravu sochy schválilo   nepomucké zastupitelstvo, kámen věnovala sponzorsky firma Průmysl kamene, a. s.

Prostředky na umělecké opracování kamene se nyní vybírají veřejnou sbírkou:

Číslo zvláštního bankovního účtu: 60011-725628399/0800 

Název a adresa banky: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.  Datum ukončení sbírky: 15. 5. 2021. 

Socha bude slavnostně odhalena a požehnána na kruhovém objezdu U Pyramidy dne 15. května 2021 ve 12 hodin.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …