Domů / Plzeňský rozhled / Senioři na trhu práce uplatňují především svou kvalifikaci

Senioři na trhu práce uplatňují především svou kvalifikaci

Zaměstnanost seniorů se výrazně zvyšuje s rostoucí úrovní jejich vzdělání. Počty pracujících seniorů byly nejvyšší v roce 2018.  V roce 2021 pracovalo celkem 463,5 tisíce seniorů ve věku 60 a více let, z toho 147,2 tisíce 65letých a starších.

Mezi lety 2010 až 2021 vzrostl počet pracujících seniorů ve věku 60 a více let o 203,1 tisíce, tedy o 78%. Tento růst se projevuje jak u mladších seniorů od 60 do 64 let, tak mezi 65 a víceletými. Vývoj počtu pracujících do 64 let byl ovlivněn kromě demografických faktorů především postupným zvyšováním věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod. Mezi pracujícími seniory převažovali muži, jejichž podíl se rovnal 60 %.

Od roku 2010 se v pětileté skupině 60–64 let zvýšil počet pracujících osob o 131,5 tisíce na 316,3 tisíce, počet pracujících seniorů starších 65 let vzrostl téměř na dvojnásobek o 71,6 tisíce. Uvedený trend se projevuje jak ve skupině mužů, tak i u žen. Přestože i v roce 2021 byl ekonomický vývoj výrazně ovlivněn opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií koronaviru, na celkové zaměstnanosti seniorů se to odrazilo jen relativně málo. Počet pracujících ve věku 60 a více let se meziročně téměř nezměnil a jejich podíl na celkové zaměstnanosti proti roku 2020 vzrostl o 0,1 p. b., tedy na 8,9 %.

Využívají částečné úvazky

Prakticky každý pátý senior od 60 let pracuje na částečný úvazek (22 %). To je řádově více než podíl částečných úvazků ve skupině všech zaměstnaných osob v Česku (6,8%). Česká republika se vyznačuje jedním z nejnižších podílů částečných úvazků v rámci celé EU, a 28 % z nich je navíc obsazeno seniory. Na částečný úvazek v tomto seniorském věku pracují o něco častěji ženy (56 %) než muži. Mezi zaměstnanými do šedesáti let je převaha pracujících žen na částečný úvazek daleko výraznější, ženy zde tvoří 76 %.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Strážníci kontrolovali psy a jejich majitele

Na pejskaře se zaměřili při  mimořádné kontrolní akci strážníci městské policie v centru Plzně. Hlavním úkolem …