Domů / Plzeňský rozhled / Sociální služby = pomoc a podpora v těžkých situacích

Sociální služby = pomoc a podpora v těžkých situacích

V Nepomuku se uskutečnila druhá konference na téma „Plánování sociálních služeb v ORP Nepomuk“. Setkání, které zahájil starosta města Nepomuk Vladimír Vokurka, se konalo v konferenční místnosti Městského muzea a galerie Nepomuk. Celou tuto významnou událost moderovala tajemnice města Nepomuk Ing. Ivana Šiftová, která na začátek prvního bloku seznámila přítomné se současným stavem sociálních služeb v regionu, s náplní  Odboru sociálních služeb města Nepomuk a představila spolupracující organizace v oblasti sociálních služeb.

Konferenci k sociálním službám uváděla tajemnice nepomuckého úřadu Ivana Šiftová

Co je cílem a smyslem komunitního plánování? Sociální služby představují pomoc a podporu pro občany v nepříznivých situacích, kteří si z různých důvodů nemohou sami pomoci. Aby tyto služby občanům efektivně pomáhaly, je třeba, aby jejich zaměření a činnosti odpovídaly aktuálním potřebám sociálně znevýhodněných občanů. Pro rozvoj efektivního systému sociálních a souvisejících služeb je třeba zjistit aktuální potřeby poskytování těchto služeb a v závislosti na aktuálních zdrojích a místních podmínkách pro poskytování a za spolupráce všech subjektů, kterých se problematika sociálních služeb týká, naplánovat aktivity vedoucí k optimálnímu rozvoji těchto služeb. Na konferenci se prezentovali zaměstnanci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nepomuk. Vítaným zpestřením bylo vystoupení dětí z Mateřské školy Nepomuk s pohádkovým programem s názvem „Povídání o kytičkách v pařezové chaloupce“.

K aktuální situaci v této oblasti v  hovořil starosta města Vladimír Vokurka

Druhý blok programu zahájili zástupci Plzeňského kraje. Záštitu nad akcí převzala předsedkyně výboru pro sociální věci zastupitelstva kraje Bc. Jitka Kylišová. Za Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje promluvil Mgr. Filip Zapletal. Zástupkyně Odboru sociálních věcí Plzeňského kraje seznámily přítomné s cíli komunitního plánování v rámci Plzeňského kraje a se způsoby a možnostmi spolupráce v sociální oblasti v ORP Nepomuk. Na konferenci byli dále přítomni starostové obcí z ORP Nepomuk a zástupci organizací zabývající se sociální problematikou v regionu. Při společné diskuzi měli účastníci prostor pro zapojení do diskuze,“ sdělila za realizační tým konference Ivana Šiftová.

Na konferenci dorazily  také děti z mateřské školy

Jaké jsou cíle komunitního plánování? Nejprve zmapovat aktuální situaci sociální oblasti v regionu a podpořit tak rozvoj fungujícího místního partnerství spolupracujících subjektů. Poté realizovat plánování rozvoje sociálních služeb za účasti všech subjektů působících v systému sociálních služeb. Dále vytvořit nástroj, kterým je komunitní plán sociálních služeb pro rozhodování politické reprezentace v oblasti sociální péče a pro koordinaci zájmů a aktivit poskytovatelů i uživatelů služeb.

Účastníci konference využili volný čas k diskusi se starostou V. Vokurkou

Hlavními výstupy komunitního plánování sociálních služeb v ORP Nepomuk jsou: „Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb“, dále „Katalog sociálních služeb v regionu“ a fungující informační systém k sociálním a souvisejícím službám pro všechny aktéry v území. Co jsou naše konkrétní cíle? Očekáváme přiblížení sociálních služeb občanům v přívětivé podobě, odborné poradenství, pomoc v místě ORP Nepomuk a fungující síť poskytovatelů sociálních služeb.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …