Domů / Plzeňský rozhled / Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni, Vejprnická 56, patří k nejlepším v kraji!

Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni, Vejprnická 56, patří k nejlepším v kraji!

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň představuje školu komplexního typu s teoretickou a praktickou výukou středního vzdělání se zaměřením na elektrotechniku, elektroniku, instalace, informační a automatizační techniku. Škola je Centrem pro další vzdělávání v elektrotechnice. Škola zajišťuje žákům ucelený sociální program, ubytování s kompletním stravováním. Následující otázky jsou pro ředitele Ing. Jaroslava Černého.

Jaké obory ve svém vzdělávacím programu škola nabízí?

Škola nabízí 4 studijní obory – Telekomunikace, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Informační technologie, Mechanik elektrotechnik. Obory jsou určeny ke studiu spíše pro chlapce, ale obor Informační technologie se zaměřením na aplikační software v administrativě je vhodný i pro děvčata. V současnosti se zvyšuje poptávka po graficích s technickým cítěním. Je to dáno dobou – grafická studia potřebují absolventy, kteří zvládnou rychlou „technickou“ grafiku určenou právě technice. Další obory, které rozhodně stojí za zmínku, jsou obory Mechanik a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. U těchto zaměření mají možnost naši žáci v „Pokusném ověřování stupňovitého modelu vzdělávání umožňujícího dosažení stupně středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou“ získat ve 3. ročníku výuční list a ve 4. ročníku maturitu. Odezvy z řad zaměstnavatelů jsou kladné a vítají tento model vzdělávání.

U tří učebních oborů Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Elektrikář, Elektrikář – silnoproud je těžké některý z nich preferovat. Díky tomu, že žáci mají týden teoretické vyučování a týden odborný výcvik, mají možnost v našich dílnách odborného výcviku získat velice slušné základy řemesla a nadstandard ve výuce. Dílny odborného výcviku jsme vybavili a vybavujeme moderní technikou s důrazem na montáže složitých celků, automatizaci, elektropneumatiku, chytrá řešení, klasické elektromontážní práce, montáže prvků inteligentních instalací. Jenom do odborného vybavení dílen jsme v uplynulých čtyřech letech investovali více jak 30 milionů korun, které jsme získali z projektů ROP-Jihozápad a různých dotačních programů a nadací.

Jak se díváte na spolupráci školy a firem v Plzeňském kraji?

Denně slyšíme ve všech sdělovacích prostředcích stesky na to, že nejsou techničtí pracovníci. Není týden, aby mi nevolali personalisté z firem, že by si vzali v rámci odborného výcviku do firmy žáka s výhledem možného budoucího zaměstnání. Při současném pojetí vzdělávání, kdy žák opouštějící systém základního vzdělávání může na jakoukoliv školu s velkou jistotou, že bude přijat, není divu, že nám děti utíkají do humanitních oborů. Na druhou stranu, proč by měly jít do náročného technického oboru, kde je třeba matematiky, fyziky a navíc odborného cizího technického jazyka? Matematika a fyzika se staly strašákem v základních školách a často je to z důvodu, že děti nechápou praktickou aplikaci počtů, matematiky a fyziky.

Reálná, ale i relativně rychlá pomoc tkví v soustavné kooperaci mezi firmami a školami. Firmy musí umět jasně vyspecifikovat požadavky na absolventy, musí velmi účinně spolupracovat na propagaci a dát jasný signál žákům a jejich rodičům, že technické vzdělávání je to pravé. Svoji roli zde musí sehrát Hospodářské komory. Ty společně se zaměstnavateli musí dát společnosti nepřehlédnutelný signál, že Česká republika se vždy hrdě hlásila k průmyslu a technice, tady je totiž budoucnost a uplatnitelnost žáků technických oborů.

Daří se vám naplňovat požadavky na spolupráci s firmami?

 Požadavky firem na naše absolventy byly, jsou a budou pro nás vždy prioritní. Pokud firmy mají zájem o naše žáky, znamená to, že svoji práci děláme dobře. Nabízíme žákům ucelený široký odborný vzdělávací program – počínaje klasickými instalacemi, klasickou elektronikou až po sofistikovaná modulová zapojení v oblasti průmyslových instalací, elektropneumatických a hydraulických systémů, průmyslové automatizace, složitých zabezpečovacích a kamerových systémů, inteligentních instalací, optických sítí, datových sítí s periférii, ICT, a tak bych mohl pokračovat. Současný stav je takový, že více jak v padesáti firmách se zdokonaluje zhruba 120 žáků, ale na jejich počty neustále narůstají. To potvrdí i můj zástupce pro odborný výcvik pan Bohumír Sobotka. Jsem rád, že firmy již vybírají své budoucí zaměstnance z našich školních lavic a my máme velmi konkrétní a jasnou zpětnou vazbu od zaměstnavatelů, co se týče požadavků na odbornost žáků. Potřeby firem rozhodně nebereme na lehkou váhu – jejich názory a potřeby se promítají zejména do oblasti odborného výcviku. Jsou firmy, které si berou na odborný výcvik dva kluky, ale jsou i takové, které si vezmou skupinu 9 žáků.

Není vzácností, spíše již pravidlem, že se spolupodílíme na tvorbě stipendijních programů. Zkrátka – firmy si plně uvědomují, že brzy přijde doba, kdy odejde na zasloužený odpočinek obrovské množství kvalitních pracovníků v elektrotechnice a bude nutné je nahradit mladšími.

Dny otevřených dveří:

9. 11. 2018 (pátek) 13:00 – 17:00
7. 12. 2018 (pátek) 13:00 – 17:00
8. 12. 2018 (sobota) 9:00 – 12:00
1. 2. 2019 (pátek) 8,00 – 14,00

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Podíl osob pod hranicí ohrožení příjmovou chudobou vloni mírně klesl

Čisté peněžní příjmy českých domácností vzrostly v roce 2022 meziročně o 7,7 %, reálně však …