Domů / Plzeňský rozhled / Téměř polovina dětí se rodí mimo manželství

Téměř polovina dětí se rodí mimo manželství

V Plzeňském kraji se za 1. až 3. čtvrtletí 2020 živě narodilo 4 370 dětí, což je o 223 dětí méně než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo pouze ve třech okresech kraje ze sedmi, v okrese Rokycany byl počet narozených chlapců a děvčat stejný (po 182). Holčičky převažovaly nad chlapci v okresech Domažlice, Klatovy a Plzeň-jih.

Prvorozené děti tvořily 46,4 % všech živě narozených dětí, druhorozené 39,6 % a 610 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 2 124 dětí, tedy 48,6 % živě narozených. Nejvyššího podílu dětí narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (52,9 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (45,2 %).

V 1. až 3. čtvrtletí 2020 zemřelo v kraji 4 763 mužů a žen, tedy o dvě osoby více než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80–89 let (31,7 %) a ve věku 70–79 let (29,2 %). Mezi zemřelými bylo i 11 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (1,8 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) byla nad úrovní ČR (1,6), kojenecká úmrtnost (2,5 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byla taktéž nad úrovní ČR (2,3).

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Další šetření o používání informačních technologií odstartovalo

V tomto dubnovém týdnu začalo každoroční zjišťování  Českého statistického úřadu o používání informačních technologií v českých …