Domů / Plzeňský rozhled / V Národní síti Zdravých měst jsou nově také Rokycany

V Národní síti Zdravých měst jsou nově také Rokycany

Národní síť Zdravých měst České republiky (dále též NSZM ČR) je asociací municipalit v České republice, která byla založena v roce 1994. V současné době zastřešuje 140 měst, obcí, mikroregionů, MAS a krajů (přes 6 milionů občanů ČR). V Plzeňském kraji jsou z obcí zapojeny Klatovy, Přeštice a Kyšice, nově  také město Tachov.

radnice Rokycany

Posláním této asociace   je propojovat municipality a odborné organizace v České republice ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Město Rokycany chce především z asociace čerpat:

  • konzultace a podporu pro strategické plánování a řízení
  • metodickou pomoc při zapojování veřejnosti
  • on-line data a indikátory, řízení projektů města
  • podpora pro vznik a následný rozvoj participativních rozpočtů

„Účastí našeho města v Národní síti Zdravých měst spatřujeme možnost získat cenné zkušenosti od ostatních měst, učit se od nich a jejich dobrou praxi aplikovat v našem městě. Stěžejní je pro nás ovšem podpora NSZM v oblasti participace, a to především zapojením našich žáků, poté i široké veřejnosti. Tím dalším zásadním důvodem je podpora strategické práce a řízení radnice,“ uvedl k zapojení Rokycan Lukáš Rada, politik Zdravého města Rokycany.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Manželé Miroslav a Ivana Zetkovi mají rádi strojařinu a jeden druhého

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. …