Domů / Plzeňský rozhled / Většina nemocnic ruší stav hromadného postižení osob

Většina nemocnic ruší stav hromadného postižení osob

Zásadním bodem dnešního jednání Krizového štábu Plzeňského kraje bylo vzhledem k aktuální epidemické situaci a obsazenosti nemocnic v kraji zrušení režimu hromadného postižení osob v lůžkových zařízeních v kraji. O týden tento režim prodlouží pouze nemocnice Privamed v Plzni.

foto pixabay

Epidemická situace podle ředitele KHS Plzeň Michala Bartoše i nadále vykazuje pokles nově nemocných. Týdenní incidence opět poklesla, a to na hranici zhruba 1 050 nově diagnostikovaných pacinetů C+. Denní přírůstek v Plzeňském kraji pak nepřekročil v tomto týdnu 270 nemocných.

Klesající nemocnost potvrdil také krajský koordinátor lůžkové péče prof. Jan Beneš. V kraji je k dnešnímu dni hospitalizováno 320 covid pozitivních pacientů, z toho na lůžkách intenzivní péče je jich celkem 78. I nadále ale je na odděleních resuscitační péče velký počet pacientů, kteří již nevykazují onemocnění covid-19, ale potřebují intenzivní péči. Proto je velmi zatížena oblast postcovidové péče. Vzhledem k obsazenosti lůžek ve všech zařízeních v kraji rozhodl krajský krizový štáb na základě doporučení koordinátora lůžkové péče o odvolání režimu hromadného postižení osob, a to k dnešnímu datu.

„Vlna onemocnění covid-19 vykazuje pokles, zátěž zdravotnických zařízení v kraji už není tak významná. Proto jsme se rozhodli k dnešnímu dni ukončit režim hromadného postižení osob po domluvě s řediteli nemocnic jak krajských tak i Fakultní nemocnice, Mulačovy nemocnice a Sušické nemocnice. O týden déle chce vzhledem k situaci ve svém zařízení zachovat tento režim nemocnice Privamed v Plzni. Tuto skutečnost pak musí nemocnice nahlásit na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu,“ vysvětlila hejtmanka Ilona Mauritzová po jednání krajského krizového štábu.

Očkování a dodávky vakcín

V tomto týdnu Plzeňský kraj překročil hranici 100 000 dávek. K dnešnímu dni je celkem vyočkováno 106 768 dávek. Druhou dávkou má očkování ukončené 36 261 osob. V kategorii 80+ je vyočkováno 26 957 dávek. Vzhledem k otevření škol a postupnému návratu dětí i zaměstnanců zařízení do škol je v Plzeňském kraji vysoký počet očkovaných pedagogických i nepedagogických pracovníků, a to minimálně první dávkou 10 528 z nich.

Dodávky vakcín jsou i nadále proti příslibu ministerstva nízké. Na duben je do Plzeňského kraje příslib dodávky vakcíny Comirnaty (Pfizer) 13 plat (15 210 dávek) týdně. V tomto týdnu byla dodávka odpovídající. Vakcína Comirnaty je jediná, u níž je dán výhled na duben. U vakcíny Moderna není žádný plán ministerstva zdravotnictví, dodávky mají výpadky. V tomto týdnu do kraje přišla dodávka 4 000 dávek této vakcíny, která bude téměř v celém rozsahu využita na pokrytí druhých dávek. Vakcína AstraZeneca, kterou v Plzeňském kraji mají očkovat výhradně praktičtí lékaři, v tomto týdnu měla být dovezena ve výši 800 dávek. Dodávka ale bude zpožděna. „Vakcínu AstraZeneca dostaneme až příští týden a tím se dostáváme na výpadek v tomto týdnu. Navíc máme informaci, že někteří praktičtí lékaři dostávají tuto vakcínu se zpožděním,“ konstatovala hejtmanka Ilona Mauritzová.

Testování

Vzhledem ke klesajícímu počtu nemocných covid-19 je evidován v odběrových místech nižší zájem o PCR testy. Těch bylo za poslední týden v Plzeňském kraji provedeno 4 874, antigenních testů pak 36 023, záchyt pozitivních vzorků byl celkem 28 %, což je i nadále klesající trend.  V Plzeňském kraji má povolení testovat 27 mobilních týmů, které jezdí po celém území kraje.

Školství

Plzeňský kraj obdržel od státu testovací sady pro školy, celkem přišlo 203 850 ks. Na obce s rozšířenou působností 149 350 ks rozvezli hasiči HZS PK, za což jim patří velké poděkování. Na krajské školy byly testovací sady distribuovány krajský úřadem. Testování žáků dle nařízení vlády bude probíhat dvakrát týdně. „S rodiči komunikujeme, snažíme se jim vyjít vstříc tak, aby mohli děti testovat sami, ale podmínkou je provedení testu na půdě školy,“ uvedla vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚPK Jaroslava Havlíčková.

Po skončení nouzového stavu ke dni 11. 4. 2021 ukončí provoz určené školy pro děti vybraných profesí.

Na základě vydaného mimořádného opatření MZČR bude i nadále o děti zaměstnanců vybraných profesí postaráno. Tyto děti budou moci zůstat ve svých školách v družině.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Záchranáři hledají svědky víkendové události – napadení samice labutě

K napadení samice labutě velké z hnízdícího páru na Pekelném rybníku u Vejprnic došlo v  sobotu (18. …