Domů / Plzeňský rozhled / Zaměstnanost klesla, ale vzrostl počet pracujících v informačních a komunikačních činnostech

Zaměstnanost klesla, ale vzrostl počet pracujících v informačních a komunikačních činnostech

Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2021 meziročně snížila o 82,4 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) vzrostl o 73,3 tis. a počet ekonomicky neaktivních se zvýšil o 7,4 tis. Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, v 1. čtvrtletí 2021 proti 4. čtvrtletí 2020 klesl o 7,0 tis. osob.

Počet pracujících ve věku 15 a více let se meziročně snížil o 82,4 tis., tj. o 1,6 % na 5 195,0 tis. Počet mužů se snížil o 38,9 tis. a počet žen o 43,6 tis. Počet zaměstnanců poklesl o 39,4 tis. na 4 350,5 tis. Zároveň klesl i celkový počet podnikatelů (sebezaměstnaných) o 39,8 tis., a to v důsledku snížení počtu podnikatelů bez zaměstnanců (pracujících na vlastní účet) o 37,5 tis. Počet podnikatelů se zaměstnanci (zaměstnavatelů) klesl jen mírně o 2,3 tis. Snížil se počet pomáhajících rodinných příslušníků o 5,7 tis. osob. Zaměstnanost se snížila ve všech pětiletých věkových skupinách v mladším produktivním věku do 45 let (o 122,8 tis.). Pokles v tomto věku byl výrazný jak u žen (o 64,3 tis.), tak u mužů (o 58,5 tis.).

Dopad epidemie koronaviru se projevil nejen na vývoji celkové zaměstnanosti, ale i ve struktuře důvodů, proč zaměstnaní v referenčním období nepracovali (neodpracovali ani jednu hodinu). Výrazně se snížil počet pracujících, kteří nepracovali z důvodu dovolené (pokles o 160,7 tis. na 32,8 tis.). Toto snížení bylo kompenzováno zvýšením počtu případů pracovní neschopnosti (o 52,8 tis. na 194,9 tis.), nedostatku práce (o 40,2 tis. na 53,5 tis.), ostatních (rodinných nebo osobních) důvodů (o 54,2 tis. na 162,8 tis.) a také rodičovské dovolené (o 17,6 tis. na 147,2 tis.).

Vývoj zaměstnanosti v jednotlivých odvětvových sekcích byl podle údajů za 1. čtvrtletí 2021 v ČR rozdílný. V sekundárním sektoru průmyslu a stavebnictví se zaměstnanost meziročně snížila o 32,5 tis. na 1 925,0 tis., především v důsledku poklesu počtu pracujících ve zpracovatelském průmyslu (o 55,7 tis.). Proti poklesu počtu pracujících v průmyslu se naopak meziročně zvýšil počet pracujících ve stavebnictví (o 19,8 tis.). V terciárním sektoru služeb celková zaměstnanost klesla o 55,4 tis. na 3 131,7 tis. Snížil se zejména počet pracujících osob v sekci ubytování, stravování a pohostinství (o 42,3 tis.) a v dopravě a skladování (o 39,8 tis.). Naopak se v sektoru služeb značně zvýšila zaměstnanost v sekci informačních a komunikačních činností (o 32,2 tis.) a ve vzdělávání (o 29,6 tis.). V primárním sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství počet pracujících stagnoval, zaměstnaných v sektoru bylo 135,9 tis.

S vývojem zaměstnanosti v jednotlivých odvětvových sekcích koresponduje vývoj počtu pracujících podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. Nejvíce se zvýšil počet pracujících v hlavní třídě specialisté (o 70,4 tis.) a ve třídě řídících pracovníků (o 27,7 tis.). Naopak se snížil počet technických a odborných pracovníků (o 52,2 tis.), pracovníků ve službách a prodeji (o 38,1 tis.) a řemeslníků a opravářů (o 36,0 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15–64letých) se v 1. čtvrtletí 2021 v porovnání se stejným obdobím minulého roku snížila o 0,8 p. b. na 74,0 %. U mužů klesla o 0,7 p. b. na 80,9 %, u žen o 0,9 p. b. na 66,9 %.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

V plzeňské zoo začíná léto v sobotu 19. června

S létem se do zoo vrací oblíbený víkendový a sváteční program! Na uvítání léta připravila Zoologická …