Domů / Plzeňský rozhled / Zlepší elektronizaci vybraných služeb veřejné správy

Zlepší elektronizaci vybraných služeb veřejné správy

Zvýšit dostupnost informací Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů směrem k občanům prostřednictvím elektronické úřední desky a informačních panelů, vytvoření jednotného systému přípravy podkladů, řízení jednání, hlasování a generování a publikování výstupů z jednání zastupitelstva. To jsou jedny z mnoha cílů, které chce město zlepšit v oblasti elektronizace vybraných služeb veřejné správy.  

„Máme připraveno několik cílů, kterými chceme posunout komunikaci úřadů směrem ke klientovi, tedy občanovi, ale také nastavit lepší procesy v rámci úřadů. V rámci elektronizace vybraných služeb veřejné správy s cílem integrace elektronických služeb a opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace se chceme ucházet o dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 v 9. výzvě IROP – eGovernment,“ uvedl náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města David Šlouf.

Zastupitelstvo města proto schválilo podání žádosti o podporu jménem Správy informačních technologií města Plzně.  Týká se   předfinancování projektu ve výši 100 procent, to je maximálně ve výši 23,5 milionu korun včetně DPH, které bude kryté prostředky z Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů v případě přidělení dotace. Zároveň   se jedná o blokaci ve Fondu ve výši 3,53 milionu korun určenou na spolufinancování tohoto projektu.

David Šlouf

Cílem je zvýšit dostupnost informací Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů směrem k občanům prostřednictvím elektronické úřední desky a informačních panelů s permanentně dostupnými informacemi na frekventovaných místech. „V současnosti jsou elektronické úřední desky nasazeny jen na několika místech. Nejsou pokryty všechny úřady a řešení je nejednotné,“ popsal náměstek David Šlouf.

Město chce také vytvořit jednotný systém přípravy podkladů, řízení jednání, hlasování a generování a publikace výstupů z jednání zastupitelstev jako aplikační podpory výkonu mandátu zastupitelů města Plzně a zastupitelů městských obvodů. Stávající programy na podporu podkladů, řízení jednání a hlasování jsou již nevyhovující jak z hlediska funkcionality, tak i z bezpečnostního hlediska. Je potřeba provést obnovu koncových zařízení.

Důležité je také nasazení bezpečnostního dispečinku a pokročilých analytických nástrojů jako jednotné platformy pro sběr, konsolidaci a vyhodnocování dat ze stávajících datových zdrojů (senzory, čidla, kamery) rozmístěných na území města Plzně. Statutární město Plzeň (prostřednictvím zřízené organizace Správa informačních technologií města Plzně) v roce 2021 na základě veřejné zakázky uzavřelo smlouvu o dílo na dodávku a implementaci bezpečnostního dispečinku (IVISEC). V současné době je tento bezpečnostní dispečink nasazován/implementován. Město zařazuje tento bezpečnostní dispečink do předkládaného projektového záměru, a to společně s navazujícím pořízením pokročilých analytických nástrojů, které budou implementovány nad tímto bezpečnostním dispečinkem a poskytnou nové funkcionality celého řešení.

Posledním cílem je vybudování systému federace identit – zajištění a řízení jednotného přístupu, to je jednotné formy autentizace a autorizace uživatelů k elektronickým službám poskytovaným ze strany statutárního města Plzně. V rámci města je totiž provozováno velké množství webových aplikací, které jsou navázány na různé Identity Providery (IDP) a neexistuje jednotný způsob zajištění a řízení přístupu (tj. jednotná forma autentizace a autorizace) uživatelů. Jako hlavní IDP je dnes využíváno Active Directory, a to pro město/úřad (PLZEN-CITY) a pro školská zařízení (PLZEN-EDU). Některé aplikace mají zavedeny pouze lokální uživatele. Současný neuspokojivý stav (z pohledu bezpečnosti a systémového přístupu k řízení přístupových oprávnění) bude vyřešen vybudováním systému federací identit pro služby poskytované ze strany města Plzně.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve středu vyhlásí vítěze Finále o Zlaté ledňáčky a studentské ceny

Letošní 35. ročník filmového festivalu Finále Plzeň se přehoupl do své druhé poloviny. Ve středu …