Domů / Plzeňský rozhled / V kraji máme vše, co potřebujeme k plnohodnotnému životu

V kraji máme vše, co potřebujeme k plnohodnotnému životu

Vedení Plzeňského kraje má přednostně hájit zájmy svých obyvatel – říká 1. náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, IT a evropské záležitosti PETR VANKA. A tak se ptáme: Vy sám se nazýváte   patriotem Plzeňského kraje, jak si to máme vysvětlit?

Petr Vanka

Vlastně se cítím patriotem západních Čech, které byly nesmyslně rozděleny na Plzeňský a Karlovarský kraj, čímž došlo k oslabení obou oblastí. Evropské a české demokratické zřízení je postaveno na počtu obyvatel a tak je logické, že větší a lidnatější státy či oblasti mají i větší vliv. A tady došlo k nesmyslně opačnému efektu bez ohledu na prospěch pro občany. Možná se jen někomu splnily jeho politické ambice, vytvořily se další placené pozice a získal místní vliv. Ale zpět k Plzeňskému kraji. Máme tady vše, co potřebujeme k plnohodnotnému životu, snad jen některým z nás může chybět moře. Jinak si každý najde to co potřebuje, horskou Šumavu či malebný Český les, unikátní přírodu na Žihelsku a Manětínsku, spoustu historických památek, vodní toky či přehrady, možnosti sportovního vyžití. Můžeme žít dle našich představ městským, maloměstským či venkovským způsobem života se vším, co takový život obnáší a přináší. Pracovních příležitostí je dost a možnost seberealizace je prakticky neomezená.

Má kraj vliv na zaměstnanost?

Jedním z aspektů spokojenosti lidí je perspektivní zaměstnání s možností seberealizace a dobrým finančním ohodnocením. Po našich předcích jsme ve vysoké míře převzali technické základy a znalosti a náš kraj je vybudován na průmyslu. Základy byly ve sklářství, textilní výrobě, potravinářství, hutích, železárnách, chemickém průmyslu, stavebnictví. Tady vznikly světové značky Moser, Škoda, Pilsner Urquell. Snažíme se dnes na tyto základy navázat a podporujeme technické vzdělávání už u dětí na základních školách ve formě odpolední mimoškolní činnosti ve střediscích volného času Radovánek, k dispozici jsou úžasné expozice v Techmania Science Center. Do správy kraje patří i zajištění středního vzdělávání v gymnasiích, středních odborných školách, středních odborných učilištích a konzervatořích. Věnujeme nemalé finanční prostředky na modernizaci učeben a úsilí přizpůsobit výuku požadavkům dnešní doby. Tady chci poděkovat všem aktivním zaměstnavatelům, kteří s námi spolupracují již v této fázi vzdělávání žáků a studentů a jsou připraveni i na následný vnitrofiremní rozvoj svých zaměstnanců. Dnešní doba je neskutečně rychlá a svět se překotně vyvíjí. Stojíme na rozcestí a před námi se otevírá díky technice nová doba. Doba umělé inteligence, elektrifikace, naprosté automatizace. Kdo zaváhá, bude stát mimo. A protože ministerstvo pro vědu, výzkum a inovace není úplně v kondici, možná někteří z vás ani neví, že existuje, tak jsme se do oblasti inovací pustili sami. Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou a Podnikatelským a inovačním centrem BIC Plzeň podporujeme začínající podnikatele a firmy, kteří přicházejí s novými inovačními nápady a výrobky. Za poslední tři roky jsme zde investovali 59,2 milionu korun za pomoci dotací z EU.

Co si myslíte o umělé inteligenci?

Jako pořekadlo o ohni, dobrý sluha, ale zlý pán. Dá se využít i zneužít. Současná forma umělé inteligence AI je vlastně podstatně neškodná a v různých aplikacích dokáže usnadnit práci. S napětím očekávám příchod, a není to tak daleko, obecné umělé inteligence AGI. Ta bude mít schopnost pochopit nebo se naučit jakýkoli intelektuální úkol, který dokáže člověk nebo jiný živočich. AGI by měla umět zvládat různorodé úkoly napříč spektrem: umět hrát hry, psát příběhy, řešit matematické úlohy, rozpoznávat obličeje, chápat emoce a učit se novým věcem. Tady čeká lidstvo skutečná výzva a pevně věřím, že bude AGI cestou k dalšímu pozitivnímu rozvoji lidského druhu. Věřím v lidskou slušnost a poctivost. I v našem kraji pracujeme na digitalizaci, investovali jsme 65,5 milionu do budování datové sítě CamelNet, 304,5 milionu do vytváření Digitálně technické mapy potřebné pro stavebnictví, od července chceme zprovoznit Platební portál Plzeňského kraje, kde budou moci občané bezhotovostně a bezkontaktně platit obecní poplatky.

Máte v gesci regionální rozvoj, který se týká bezprostředně každého z nás. Myslíte si, že to stejně vnímají i lidé kolem nás?

Vnímám úlohu regionálního rozvoje jako velmi komplexní. Proto rád diskutuji a poslouchám názory svých kolegů z Rady Plzeňského kraje a poznatky z jejich gescí. Je důležité být týmem a vzájemně koordinovat své kroky tak, aby vše na sebe navazovalo a dávalo smysl. Naprostým základem je však navzájem důvěryhodná spolupráce s vedením měst a obcí, se starosty, kteří se každodenně starají o funkčnost prostředí, kde žijete, znají potřeby svých obyvatel. Společně vynakládáme finanční prostředky na opravy a rekonstrukce obecních budov, komunikace, školy, školky ,sportoviště, veřejné osvětlení, památkové objekty, na činnost hasičů, sportovních, zájmových a zábavních spolků, veřejnou dopravu, životní prostředí. Detailně si můžeme rozebrat regionální rozvoj v příštím rozhovoru, je to obšírné téma.

Už se těším a co dnes na závěr?

Mým cílem je, aby náš kraj byl místem pro spokojený život našich obyvatel, aby zlepšení mělo stoupající tendenci, lidé si zachovali chladnou hlavu a nepodléhali extremismu a ideologiím. Nenechte si znechutit život několika křiklouny, jež rozdělují společnost z osobních pohnutek a ty, kdož nesouhlasí s jejich názorem automaticky odsuzují a dehonestují.  A chci poděkovat všem, kteří pozitivním a zodpovědným přístupem ke svému okolí budují a vytvářejí obraz kraje, kde se fakt dobře žije.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …